Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12)

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".Xem tiếp

Tin Mừng Lễ Giáng Sinh

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm B (Lc 1,26-38)

"Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B (Ga 1, 6-8.19-28)

"Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B (Mc 1, 1-8)

"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B (Mc 13, 33-37)

"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về"Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm A (Mt 1, 18-24)

"Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A (Mt 11, 2-11)

"Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?"Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A (Mt 3, 1-12)

"Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến".Xem tiếp

Tin Mừng Lễ Thánh Gia năm C (Lc 2, 41-52)

"Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C (Lc 1, 39-45)

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C (Lc 3, 10-18)

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C (Lc 3, 1-6)

"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".Xem tiếp

1 2 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm