Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 06/12/2019

Ngày 06/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ Bích Du, Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc đến góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 05/12/2019

Ngày 05/12/2019, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự đóng góp từ các Giáo xứ Bách Du, Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 04/12/2019

Ngày 04/12/2019, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự đóng góp từ các Giáo xứ Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 03/12/2019

Ngày 03/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành và Nam Biên đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 02/12/2019

Ngày 02/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành, Nam Biên và Phương Xá đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 01/12/2019

Ngày 01/12/2019, ĐCV Thánh Tâm chào đón ÔBACE từ các Giáo xứ Đông Thành, Nam Biên và Phương Xá đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 30/11/2019

Ngày 30/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón ÔBACE từ các Giáo xứ Hữu Vy, Quỳnh Lang và Tân Mỹ đến góp công góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 29/11/2019

Ngày 29/11/2019, ĐCV Thánh Tâm tiếp tục đón chào quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Hữu Vy, Kim Châu, Quỳnh Lang, Tân Mỹ và Thuần Tuý đến góp công góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 28/11/2019

Ngày 28/11/2019, ĐCV Thánh Tâm hân hoan đón chào quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Hữu Vy, Kim Châu, Quỳnh Lang, Tân Mỹ và Thuần Tuý đến góp công góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 27/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm ngày 27/11/2019 có sự tham gia xây dựng của ÔBACE từ các Giáo xứ Châu Nhai, Nam Lỗ, Quan Cao và Tràng Quan.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 26/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm ngày 26/11/2019 có sự tham gia xây dựng của ÔBACE từ các Giáo xứ Châu Nhai, Đông Phú, Nam Lỗ, Quan Cao và Tràng Quan.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 25/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm ngày 25/11/2019 có sự tham gia xây dựng của ÔBACE từ các Giáo xứ Châu Nhai, Đông Phú, Nam Lỗ, Phú Giáo và Tràng Quan.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 24/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm ngày 24/11/2019 có sự tham gia xây dựng của ÔBACE từ Giáo xứ Hà Xá.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 23/11/2019

Ngày 23/11/2019 ĐCV Thánh Tâm đón các Giáo xứ Hà Xá và Lạc Thành đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 22/11/2019

Ngày 22/11/2019 ĐCV Thánh Tâm đón các Giáo xứ Lạc Thành, Lương Đống và Vinh Sơn đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm