Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 07/02/2020

Trong ngày 07/02/2020, cộng đoàn Giáo xứ Bồng Tiên đã đến công trình đóng góp công sức cho việc xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 06/02/2020

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, ĐCV Thánh Tâm Thái Bình tiếp tục công việc xây dựng. Ngày 06/02/2020, các Giáo xứ An Châu và Trung Thành đã đến công trình đóng góp công sức cho việc xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/01/2020

Ngày 16/01/2020, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự cộng tác góp công xây dựng từ cộng đoàn các Giáo xứ Thục Thiện và Trung Đồng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/01/2020

Ngày 15/01/2020, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự cộng tác góp công xây dựng từ cộng đoàn các Giáo xứ Thất Sự và Thủ Chính.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 14/01/2020

Ngày 14/01/2020, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự cộng tác góp công xây dựng từ cộng đoàn các Giáo xứ Nam Biên và Tân Châu.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/01/2020

Công trình ĐCV Thánh Tâm hôm nay, 13/01/2020, có sự cộng tác góp công xây dựng từ cộng đoàn các Giáo xứ Hợp Châu và Nam Biên.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/01/2020

Ngày 12 tháng 1 năm 2020, các Giáo xứ Nam Biên và Đông Thành đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/01/2020

Ngày 09 tháng 1 năm 2020, Giáo xứ Lạc Thành đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 08/01/2020

Ngày 08 tháng 1 năm 2020, các cộng đoàn từ các Giáo xứ Bạch Long, Đông A và Nam Thái đến chung sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 07/01/2020

Ngày 07 tháng 1 năm 2020, các cộng đoàn từ các Giáo xứ An Châu và Giáo Nghĩa đến chung sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 05/01/2020

Ngày 05 tháng 1 năm 2020, các cộng đoàn từ các Giáo xứ Đồng Quan và Truyền Tin đến chung sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 04/01/2020

Trong ngày 04 tháng 1 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn từ các Giáo xứ Dương Cước và Hữu Tiệm đến chung sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 03/01/2020

Trong ngày 03 tháng 1 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn từ Giáo xứ Văn Lăng đến chung sức xây dựng Chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 31/12/2019

Ngày 31/12/2019, các Giáo xứ Cát Đàm và Nghĩa Chính đến chung tay góp sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 30/12/2019

Ngày 30/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm