Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/7/2020

Chủng viện Thánh Tâm hôm nay, thứ Tư 08/7/2020, đón giáo dân thuộc Giáo xứ Hải Linh đến cùng quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 07/7/2020

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 06/7/2020

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, quý thầy chủng sinh cùng với nhóm thợ công nhật tiếp tục xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/7/2020

Chúa Nhật, 05/7/2020, công trình xây dựng Chủng viện Mỹ Đức có sự tham gia của giáo dân Giáo xứ Cát Đàm, Giáo xứ Danh Giáo và Giáo xứ Đại Điền cùng với nhóm thợ công nhật.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 04/7/2020

Công trình xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày thứ Bảy, 04/7/2020, có sự tham gia của giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Giáo xứ Cam Châu cùng với nhóm thợ công nhật.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 03/7/2020

Công trường xây dựng chủng viện hôm nay, thứ Sáu 03/7/2020, có sự tham gia của quý thầy chủng sinh, giáo dân từ các Giáo xứ Bích Du, Cát Đàm và Cao Mộc.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 01/7/2020

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón giáo dân từ các Giáo xứ Cát Đàm, Minh Nghĩa và Thục Thiện cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 02/7/2020

Ngày 02 tháng 7 năm 2020 hôm nay, công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm có sự tham gia của quý thầy chủng sinh, giáo dân Giáo xứ Trung Đồng cùng với nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 30/6/2020

Công trường hôm nay, 30/6/2020, có sự tham gia xây dựng của quý thầy chủng sinh, giáo dân từ Giáo xứ Thủ Chính và nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 29/6/2020

Trong ngày 29 tháng 6 năm 2020, không có giáo dân từ các giáo xứ tới xây dựng; quý thầy chủng sinh nghỉ mừng lễ.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/6/2020

Cộng đoàn Giáo xứ Thanh Châu hôm nay, 28/6/2020, đã góp công xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/6/2020

Tại công trường xây dựng chủng viện hôm nay, 27/6/2020, có giáo dân Giáo xứ Thanh Minh cùng với nhóm thợ công nhât thi công công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/6/2020

Trong ngày 26 tháng 6 năm 2020, giáo dân của các Giáo xứ Cát Đàm Hợp Châu cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/6/2020

Trong ngày 25 tháng 6 năm 2020, giáo dân của các Giáo xứ Cát Đàm, Đông Thành và Nam Biên cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công xây dựng công trình chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/6/2020

Trong ngày 24 tháng 6 năm 2020, không có giáo dân đến cộng tác xây dựng; quý thầy và tổ thợ công nhật tiếp tục thi công công trình xây dựng chủng viện.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm