Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Trực tuyến: Thánh lễ mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thánh lễ mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - quan thầy đệ nhị của Giáo phận và của Hội con Đức Mẹ sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang web của Giáo phận Thái Bình lúc 9h00 sáng ngày 07 tháng 12. Kính mời quý vị cùng hiệp thông.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/12/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 05 tháng 12 năm 202O.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 04/12/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 04 tháng 12 năm 202O.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 03/12/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 03 tháng 12 năm 202O.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 02/12/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 02 tháng 12 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em đến từ giáo xứ Trung Thành.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 30/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 30 tháng 11 năm 202O.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 28 tháng 11 năm 202O.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 27 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân Giáo xứ Phục Lễ.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 26 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân Giáo xứ Hoàng XáXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 25 tháng 11 năm 202O.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 24 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân các giáo xứ: Đức Long và Nguyệt LãngXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 23 tháng 11 năm 202O có sự đóng góp ngày công lao động của anh chị em giáo dân các giáo xứ: Đại Hội, Gia Lạc, Thượng Điền, Nghĩa Chính.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 22 tháng 11 năm 2020.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Cát Đàm đến góp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Bồng Tiên đến góp công xây dựng.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm