Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 22/11/2019

Ngày 22/11/2019 ĐCV Thánh Tâm đón các Giáo xứ Lạc Thành, Lương Đống và Vinh Sơn đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/11/2019

Ngày 21/11/2019 ĐCV Thánh Tâm đón các Giáo xứ An Lập, Bạch Long, Bồ Ngọc, Duyên Lãng và Mỹ Đình đến chung tay góp sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 20/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm trong ngày 20/11/2019 có các Giáo xứ Bạch Long, Bồ Ngọc, Duyên Lãng và Mỹ Đình đến hiệp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 19/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm trong ngày 19/11/2019 có các Giáo xứ Bác Trạch, Chấp Trung và Duyên Tục đến hiệp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 18/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm trong ngày 18/11/2019 có các Giáo xứ Bác Trạch, Chấp Trung và Duyên Tục đến hiệp công xây dựng.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 17/11/2019

Chúa Nhật, 17/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào các Giáo xứ An Lập, Bác Trạch, Chấp Trung và Duyên Tục đến công trình để chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/11/2019

Thứ Bảy, 16/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào các Giáo xứ Bác Trạch, Chấp Trung và Duyên Tục đến công trình để chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/11/2019

Ngày 15/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào các Giáo xứ Đức Ninh, Giáo Nghĩa, Ngọc Đồng và Thái Sa đến công trình để chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 14/11/2019

Thứ Năm, ngày 14/11/2019, tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, giáo hữu từ các Giáo xứ Giáo Nghĩa, Thái Sa, Trà Vy và Võng Phan đến để chung tay xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 13/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Giáo Nghĩa, Phương Bồ, Tần Nhẫn, Thái Sa và Trà VyXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, thứ Ba ngày 12/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Đan Chàng, Đồng Quan, Hạ Lễ, Thân Thượng và Truyền Tin.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 11/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, thứ Hai ngày 11/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Đồng Quan, Thân Thượng và Truyền Tin.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 10/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, Chúa Nhật ngày 10/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức từ các Giáo xứ An Vỹ, Đồng Quan, Hữu Tiệm, Thân Thượng và Truyền Tin.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm trong ngày 09/11/2019 có sự tham gia đóng góp công sức từ các Giáo xứ Dương Cước, Hữu Tiệm và Ngô Xá.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 08/11/2019

Ngày 08/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào Giáo xứ Hàm Tải, Hưng Yên và Hữu Tiệm đến chung tay góp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm