Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 30/12/2019

Ngày 30/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 29/12/2019

Ngày 29/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ An Lạc và Thuận Nghiệp đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 28/12/2019

Ngày 28/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ Giáo xứ Hoàng Xá đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/12/2019

Ngày 21/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ Giáo xứ Giáo Lạc đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 20/12/2019

Ngày 20/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ Giáo xứ Danh Giáo và Giáo xứ Giáo Lạc đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 18/12/2019

Ngày 18/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ Giáo xứ Lai Ổn đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 17/12/2019

Trong ngày 17/12/2019, hai Giáo xứ Phương Mai và Lai Ổn đến đóng góp công sức cho việc xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/12/2019

Trong ngày 16/12/2019, hai Giáo xứ Tân Hưng và Thục Thiện tiếp tục đóng góp công sức cho việc xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/12/2019

Trong ngày 15/12/2019, các Giáo xứ Minh Đức, Tân Hưng và Thục Thiện đã đóng góp công sức cho việc xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 14/12/2019

Ngày 14/12/2019, quý ÔBACE từ các Giáo xứ Minh Đức, Ninh Cù, Tân Hưng và Thục Thiện đến đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/12/2019

Ngày 13/12/2019, quý ÔBACE từ các Giáo xứ Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đến đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/12/2019

Ngày 12/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Khúc Mai, Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 11/12/2019

Ngày 11/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Khúc Mai, Minh Nghĩa, Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 10/12/2019

Ngày 10/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ông bà anh chị em từ các Giáo xứ Cao Mộc, Thanh Châu và Vạn Đồn đóng góp công sức xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/12/2019

Ngày 09/12/2019, tiếp tục có sự đóng góp công sức của ÔBACE từ các Giáo xứ Thanh Châu và Vạn Đồn cho công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm