Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Mô hình Đại Chủng viện Thánh Tâm - Giáo phận Thái Bình

Mô hình Đại Chủng viện Thánh Tâm - Giáo phận Thái BìnhXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 14/11/2019

Thứ Năm, ngày 14/11/2019, tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, giáo hữu từ các Giáo xứ Giáo Nghĩa, Thái Sa, Trà Vy và Võng Phan đến để chung tay xây dựng công trình.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 13/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Giáo Nghĩa, Phương Bồ, Tần Nhẫn, Thái Sa và Trà VyXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, thứ Ba ngày 12/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Đan Chàng, Đồng Quan, Hạ Lễ, Thân Thượng và Truyền Tin.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 11/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, thứ Hai ngày 11/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Đồng Quan, Thân Thượng và Truyền Tin.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 10/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, Chúa Nhật ngày 10/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức từ các Giáo xứ An Vỹ, Đồng Quan, Hữu Tiệm, Thân Thượng và Truyền Tin.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm trong ngày 09/11/2019 có sự tham gia đóng góp công sức từ các Giáo xứ Dương Cước, Hữu Tiệm và Ngô Xá.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 08/11/2019

Ngày 08/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào Giáo xứ Hàm Tải, Hưng Yên và Hữu Tiệm đến chung tay góp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 07/11/2019

Ngày 07/11/2019, tại công trường ĐCV Thánh Tâm, Giáo xứ Vĩnh Phúc đến chung tay góp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 06/11/2019

Ngày 06/11/2019, tại công trường ĐCV Thánh Tâm, quý ÔBACE từ các Giáo xứ Chính Toà, Phương Xá và Văn Lăng tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 05/11/2019

Ngày 05/11/2019, tại công trường ĐCV Thánh Tâm, quý ÔBACE từ Giáo xứ Văn Lăng tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 04/11/2019

Trong ngày 04/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào giáo hữu từ Giáo xứ Văn Lăng đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 03/11/2019

Ngày 03/11/2019, giáo hữu Giáo xứ Sa Cát tiếp tục đến chung tay xây dựng ngôi nhà ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 02/11/2019

Ngày 02/11/2019, giáo hữu Giáo xứ Sa Cát tiếp tục đến chung tay xây dựng ngôi nhà ĐCV Thánh Tâm.Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 31/10/2019

Trong ngày 31/10/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào giáo hữu từ Giáo xứ Sa Cát đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm