Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 24 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 23 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 22 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Duyên Tục và Giáo xứ Chấp Trung đến góp công xây dựngXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 21 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ An Lập đến góp công xây dựngXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 20/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 20 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 19/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 19 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 18 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 17 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 16/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 16 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 15/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 15 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 14 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 13 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Xuân Hòa đến góp công xây dựngXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 12 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Lai Ổn đến góp công xây dựngXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 11 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Tràng Lũ đến góp công xây dựngXem tiếp

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm ngày 10 tháng 10 năm 2020Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm