Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Video : Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay năm A (Ga 4, 5-42)

"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A (Mt 17, 1-9)

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay năm A (Mt 4, 1-11)

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên năm A (Mt 5, 17-37)

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên năm A (Mt 5, 1-12a)

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (Mt 4, 12-17)

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên (Ga 1, 29-34)

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên năm A (Mt 5, 38-48)

"Các con hãy yêu thương thù địch các con".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12)

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Lễ Giáng Sinh

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Lc 2, 16-21)

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm A (Mt 1, 18-24)

"Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít".Xem tiếp

1 2 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm