Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Video : Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A (Ga 20, 19-23)

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Giêsu Lên Trời năm A (Mt 28, 16-20)

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".Xem tiếp

Video: Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh năm A (Ga 14, 15-21)

"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác".Xem tiếp

Video: Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A (Ga 14, 1-12)

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".Xem tiếp

Video: Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A (Lc 24, 13-35)

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".Xem tiếp

Video: Tin Mừng Chúa Nhật I Phục Sinh năm A (Ga 20, 1-9)

"Người phải sống lại từ cõi chết".Xem tiếp

Video: Bài Thương Khó - Chúa nhật Lễ Lá năm A (Mt 27, 11-54)

Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Matthêu.Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay năm A (Ga 11,1-45)

"Ta là sự sống lại và là sự sống".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay năm A (Ga 4, 5-42)

"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A (Mt 17, 1-9)

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay năm A (Mt 4, 1-11)

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".Xem tiếp

1 2 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm