Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Video: Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh năm A (Lc 24, 13-35)

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".Xem tiếp

Video: Tin Mừng Chúa Nhật I Phục Sinh năm A (Ga 20, 1-9)

"Người phải sống lại từ cõi chết".Xem tiếp

Video: Bài Thương Khó - Chúa nhật Lễ Lá năm A (Mt 27, 11-54)

Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Matthêu.Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay năm A (Ga 11,1-45)

"Ta là sự sống lại và là sự sống".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay năm A (Ga 4, 5-42)

"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A (Mt 17, 1-9)

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay năm A (Mt 4, 1-11)

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên năm A (Mt 5, 17-37)

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên năm A (Mt 5, 1-12a)

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (Mt 4, 12-17)

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".Xem tiếp

Video : Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên (Ga 1, 29-34)

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".Xem tiếp

1 2 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm