Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên năm B (Mc 9, 37-42.44.46-47)

"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B (Mc 9, 29-36)

"Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên năm B (Mc 7, 31-37)

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên năm B (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên năm B (Ga 6, 61-70)

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên năm B (Ga 6, 51-59)

"Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên năm B (Ga 6, 41-52)

"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B (Ga 6, 24-35)

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên năm B (Ga 6, 1-15)

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B (Mc 6, 30-34)

"Họ như đàn chiên không người chăn".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên năm B (Mc 6, 1-6)

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B (Mc 5, 21-43)

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên năm B (Mc 4, 35-40)

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm