Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B (Mc 9, 29-36)

"Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên năm B (Mc 7, 31-37)

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên năm B (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên năm B (Ga 6, 61-70)

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên năm B (Ga 6, 51-59)

"Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên năm B (Ga 6, 41-52)

"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B (Ga 6, 24-35)

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 17 Thường Niên năm B (Ga 6, 1-15)

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B (Mc 6, 30-34)

"Họ như đàn chiên không người chăn".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên năm B (Mc 6, 1-6)

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B (Mc 5, 21-43)

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên năm B (Mc 4, 35-40)

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 11 Thường Niên năm B (Mc 4,26-34)

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm