Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường Niên năm B (Mc 6, 1-6)

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B (Mc 5, 21-43)

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên năm B (Mc 4, 35-40)

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 11 Thường Niên năm B (Mc 4,26-34)

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm B (Ga 19, 31-37)

"Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm B (Mt 28, 16-20)

"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm B (Mc 16,15-20)

"Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B (Ga 15, 9-17)

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B (Ga 15,1-8)

"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B (Ga 10,11-18)

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B (Lc 24, 35-48)

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".Xem tiếp

Bài Thương Khó - Chúa Nhật Lễ Lá năm B (Mc 14, 1 - 15, 47)

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm