Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C (Lc 1, 39-45)

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C (Lc 3, 10-18)

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C (Lc 3, 1-6)

"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên năm B (Mc 13, 24-32)

"Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên năm B (Mc 12, 41-44)

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên năm B (Mc 12, 28b-34)

"Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 29 Thường Niên năm B (Mc 10, 35-45)

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên năm B (Mc 10, 17-27)

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B (Mc 10, 2-12)

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên năm B (Mc 9, 37-42.44.46-47)

"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B (Mc 9, 29-36)

"Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm