Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 8 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 7 Thường Niên A

YÊU KẺ THÙ VÀ LÀM ƠN CHO KẺ GHÉT MÌNH (Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 7 Thường Niên A

Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 6 Thường Niên A

KIỆN TÒAN LUẬT CŨ BẰNG LUẬT MỚI YÊU THƯƠNG (Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 6 Thường Niên A

Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 5 Thường Niên A

MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN (Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Thường Niên A

Lời Chúa: Xp 2,3 – 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12aXem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 3 Thường Niên A

ĐỨC GIÊ-SU ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN (Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 2 Thường Niên

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHIÊN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚAXem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Thường Niên A

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

SỐNG TÌNH CON THẢO CỦA THIÊN CHÚA (Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17)Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Hiển Linh

LÀ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI MUÔN DÂN (Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12)Xem tiếp

Các bài suy niệm Lễ Hiển Linh

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm