Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Không lắng nghe Thần Khí, đức tin của chúng ta sẽ lạnh giá

Chúng ta cần để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để học cách lắng nghe trước khi đưa ra quyết định. Nếu chúng ta không biết nhận định những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình, thì đức tin của chúng ta đóng băng kiểu ý thức hệ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.Xem tiếp

Chân dung người mục tử tốt lành

Người mục tử tốt lành biết cách làm thế nào để Giáo Hội được tốt đẹp, bởi vì vị mục tử ấy biết rằng mình không phải là trung tâm của lịch sử, nhưng chỉ là người phục vụ, phục vụ mà không cần những thỏa hiệp, cũng chẳng chiếm đoạt những gì thuộc về đàn chiên. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

​HÃY NÊN CHỨNG NHÂN CỦA THẦY (Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Lời Chúa: Cv 1, 1-11; Ep 1, 17- 23; Mt 28, 16-20Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật VI Phục Sinh

AI MỚI THỰC SỰ YÊU MẾN CHÚA ? (Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv. 8, 5-8. 14-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật V Phục Sinh

ĐỨC GIÊ-SU MẶC KHẢI SỰ THẬT VỀ CHÚA CHA (Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 5 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật IV Phục Sinh

ĐỨC GIÊ-SU MỤC TỬ VÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN (Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh năm A

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH - Cầu cho ơn thiên triệu Linh Mục và Tu sĩ. Lời Chúa: Cv 2,14a.36-41; 1Pr 20b-25; Ga 10,1-10Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 3 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật II Phục Sinh

CÙNG CHÚA PHỤC SINH MANG LẠI NIỀM TIN YÊU CHO THA NHÂN (Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 2 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Phục Sinh

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN MẦU NHIỆM CHÚA PHỤC SINH (Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm