Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

​Làm việc và cầu nguyện

Lm. GB. Trần Văn Hào, SDBXem tiếp

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 15 thường niên Năm C

Lời Chúa: Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37Xem tiếp

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XV TN năm C

Lời Chúa: (Ðnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37)Xem tiếp

Người Samaritanô nhân hậu

Lời Chúa: (Ðnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37)Xem tiếp

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XIV TN năm C

Lời Chúa: Is 66, 10-14; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12,17-20Xem tiếp

Bình an : Quà tặng của các môn đệ Đức Giêsu trong hành trình truyền giáo

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 14 TN năm C (Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20)Xem tiếp

​Chân tính người môn đệ Đức Giêsu

Lời Chúa: 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51 - 62Xem tiếp

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XIII TN năm C

Lời Chúa: 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62Xem tiếp

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 12 thường niên Năm C

ĐỂ NÊN MÔN ĐỆ THỰC SỰ CỦA ĐỨC GIÊSU Dcr 12,10-11;13,1 ; Gl 3,26-29 ; Lc 9,18-24Xem tiếp

First Prev 29 30 31 32 33 34 35 36 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm