Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy niệm thứ 4 tuần 20 TN - Th. Gio-an Ơ-đơ, linh mục (Mt 20,1-16a)

Suy niệm thứ 4 tuần 20 TN - Th. Gio-an Ơ-đơ, linh mục (Mt 20,1-16a).Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 20 TN - (Mt 19,23-30)

Suy niệm thứ 3 tuần 20 TN - (Mt 19,23-30).Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 20 TN - (Mt 19,16-22)

Suy niệm thứ 2 tuần 20 TN - (Mt 19,16-22).Xem tiếp

Suy niệm Chúa nhật tuần XX TN B (Ga 6,51-58)

Suy niệm Chúa nhật tuần XX TN B (Ga 6,51-58)Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XX TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XX TN B.Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 19 TN - Đức Mẹ hồn xác lên trời (Lc 1,39-56)

Suy niệm thứ 6 tuần 19 TN - Đức Mẹ hồn xác lên trời (Lc 1,39-56)Xem tiếp

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 20 Thường niên năm B

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 20 Thường niên năm BXem tiếp

Các bài suy niệm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Các bài suy niệm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 19 TN - Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo (Mt 19,3-12)

Suy niệm thứ 6 tuần 19 TN - Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo (Mt 19,3-12).Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 19 TN - Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo (Mt 18,21-19,1)

Suy niệm thứ 5 tuần 19 TN - Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo (Mt 18,21-19,1).Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 19 TN - Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu (Mt 18,15-20)

Suy niệm thứ 4 tuần 19 TN - Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu (Mt 18,15-20).Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 19 TN - Th. Clara, trinh nữ (Mt 18,1-5.10.12-14)

Suy niệm thứ 3 tuần 19 TN - Th. Clara, trinh nữ (Mt 18,1-5.10.12-14).Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 19 TN - Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo (Ga 12,24-26)

Suy niệm thứ 2 tuần 19 TN - Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo (Ga 12,24-26).Xem tiếp

Suy niệm Chúa nhật tuần XIXTN B (Ga 6,41-51)

Suy niệm Chúa nhật tuần XIXTN B (Ga 6,41-51).Xem tiếp

First Prev 29 30 31 32 33 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm