Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy niệm thứ 4 tuần 22 TN - (Lc 4,38-44)

Đừng có giữ điều không thểXem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 22 TN - (Lc 4,31-37)

Suy niệm thứ 3 tuần 22 TN - (Lc 4,31-37)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 22 TN - (Lc 4,16-30)

Suy niệm thứ 2 tuần 22 TN - (Lc 4,16-30)Xem tiếp

Suy niệm Chúa nhật tuần XXII TN B (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

Suy niệm Chúa nhật tuần XXII TN B (Mc 7,1-8.14-15.21-23).Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 21 TN - Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết (Mc 6,17-29)

Suy niệm thứ 6 tuần 21 TN - Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết (Mc 6,17-29).Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXII TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXII TN BXem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 21 TN - Th. Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT (Mt 25,1-13)

Suy niệm thứ 6 tuần 21 TN - Th. Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT (Mt 25,1-13).Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 21 TN - Th. Mô-ni-ca (Mt 24,42-51)

Suy niệm thứ 5 tuần 21 TN - Th. Mô-ni-ca (Mt 24,42-51).Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 21 TN - (Mt 23,27-32)

Suy niệm thứ 4 tuần 21 TN - (Mt 23,27-32).Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 21 TN - Th. Giu-se Ca-la-san, linh mục (Mt 23,23-26)

Suy niệm thứ 3 tuần 21 TN - Th. Giu-se Ca-la-san, linh mục (Mt 23,23-26)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 21 TN - Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ (Ga 1,45-51)

Suy niệm thứ 2 tuần 21 TN - Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ (Ga 1,45-51).Xem tiếp

Suy niệm Chúa nhật tuần XXI TN B (Ga 6,60-69)

Suy niệm Chúa nhật tuần XXI TN B (Ga 6,60-69).Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 20 TN - Đức Ma-ri-a Nữ Vương (Lc 1,26-38)

Suy niệm thứ 7 tuần 20 TN - Đức Ma-ri-a Nữ Vương (Lc 1,26-38)Xem tiếp

First Prev 29 30 31 32 33 34 35 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm