Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy niệm hàng ngày - Tuần II Mùa Vọng

Suy niệm hàng ngày - Tuần II Mùa Vọng.Xem tiếp

Hiệp sống Lời Chúa - Chúa Nhật II Mùa Vọng C

SỬA ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG ĐỂ ĐÓN NGƯỜI ĐẾN - Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6.Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C - Lời Chúa: Br 5,1-9; Pl 1,4-6. 8-11; Lc 3,1-6.Xem tiếp

Suy niệm hàng ngày - Tuần I Mùa Vọng

Suy niệm hàng ngày - Tuần I Mùa Vọng.Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng (Năm C)

“Ngày Chúa đến, ngày báo oán hay ngày hồng ân?”Xem tiếp

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng C

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN ĐÓN CHÚA LẠI ĐẾN: Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36.Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm C - ​Lời Chúa: Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21, 25-28. 34-36.Xem tiếp

Suy niệm hàng ngày - tuần 34 TN

Suy niệm hàng ngày - tuần 34 TNXem tiếp

Bài giảng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ, Lễ Chúa Kitô Vua - năm B

Lễ Chúa Kitô Vua - năm B: Lời Chúa: Đn. 7, 13-14; Kh. 1, 5-8; Ga. 18, 33b-37.Xem tiếp

First Prev 29 30 31 32 33 34 35 36 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm