Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Bỏ mình vác thập giá để đi theo Đức Giêsu

Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên, năm C-(Dcr 12,10-11; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24)Xem tiếp

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật XII TN năm C

Lời Chúa: (Dcr 12,10-11;13,1/Gl 3, 26-29/ Lc 9, 18-24)Xem tiếp

Đức Kitô là ai đối với tôi?

Suy niệm Lời Chúa -_Chúa Nhật 12 Thường niên năm C.Xem tiếp

Chân lý và lòng thương xót phải luôn tồn tại

Lời Chúa: (2 Sm 12,7.10-13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3)Xem tiếp

Các bài suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật XI TN năm C

Lời Chúa: 2Sm 12,7-10.13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3Xem tiếp

Sứ Điệp Về Lòng Thương Xót - Chúa Nhật XI TN Năm C

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 11 Thường niên năm CXem tiếp

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật - Lễ Thánh Tâm Chúa Năm C

​ĐÁP LẠI TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7Xem tiếp

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật X TN năm C

Lời Chúa: 1V 17, 17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17Xem tiếp

Sống mầu nhiệm hiệp thông Thánh Thể

Lời Chúa: (St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11-17)Xem tiếp

First Prev 29 30 31 32 33 34 35 36 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm