Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy niệm thứ 6 tuần 19 TN - Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo (Mt 19,3-12)

Suy niệm thứ 6 tuần 19 TN - Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo (Mt 19,3-12).Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 19 TN - Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo (Mt 18,21-19,1)

Suy niệm thứ 5 tuần 19 TN - Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo (Mt 18,21-19,1).Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 19 TN - Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu (Mt 18,15-20)

Suy niệm thứ 4 tuần 19 TN - Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu (Mt 18,15-20).Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 19 TN - Th. Clara, trinh nữ (Mt 18,1-5.10.12-14)

Suy niệm thứ 3 tuần 19 TN - Th. Clara, trinh nữ (Mt 18,1-5.10.12-14).Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 19 TN - Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo (Ga 12,24-26)

Suy niệm thứ 2 tuần 19 TN - Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo (Ga 12,24-26).Xem tiếp

Suy niệm Chúa nhật tuần XIXTN B (Ga 6,41-51)

Suy niệm Chúa nhật tuần XIXTN B (Ga 6,41-51).Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 18 TN - Th. Đa-minh, linh mục (Mt 17,14-20)

Suy niệm thứ 7 tuần 18 TN - Th. Đa-minh, linh mục (Mt 17,14-20).Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 18 TN - Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Mt 16,24-28)

Suy niệm thứ 6 tuần 18 TN - Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Mt 16,24-28).Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XIX TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XIX TN BXem tiếp

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 19 Thường niên năm B

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 19 Thường niên năm B.Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 18 TN - Chúa Hiển Dung (Mc 9,2-10)

Suy niệm thứ 5 tuần 18 TN - Chúa Hiển Dung (Mc 9,2-10).Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 18 TN - Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a (Mt 15,21-28)

Suy niệm thứ 4 tuần 18 TN - Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a (Mt 15,21-28).Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 18 TN - Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục (Mt 15,1-2.10-14)

Suy niệm thứ 3 tuần 18 TN - Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục (Mt 15,1-2.10-14).Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 18 TN (Mt 14,13-21)

Suy niệm thứ 2 tuần 18 TN (Mt 14,13-21).Xem tiếp

Suy niệm Chúa nhật tuần XVIII TN B (Ga 6,24-35)

Suy niệm Chúa nhật tuần XVIII TN B (Ga 6,24-35).Xem tiếp

First Prev 29 30 31 32 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm