Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Hai tuần 10 Thường Niên

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm B

Lời Chúa: Hs 11,1.3-4.8-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 10 Thường niên năm B

​Lời Chúa: St 3,8-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 9 Thường Niên

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 9 Thường Niên

"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 9 Thường Niên

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 9 Thường Niên

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 9 Thường Niên

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 9 Thường Niên

"Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Lời Chúa: Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 8 Thường Niên

"Ông lấy quyền nào làm sự đó?"Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 8 Thường Niên

"Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 8 Thường Niên

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".Xem tiếp

Suy niệm Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét

​Lời Chúa: Xp 3, 14 -18a hoặc Rm 12, 9-16b; Lc 1,39-56.Xem tiếp

Thứ Tư tuần 8 Thường Niên

"Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm