Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 15 Thường Niên

"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 15 Thường Niên

"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 15 Thường Niên

"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 15 Thường Niên

"Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 15 Thường Niên

"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Am 7, 12-15; Ep 1, 3-14; Mc 6, 7-13Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 14 Thường Niên

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 14 Thường Niên

"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 14 Thường Niên

"Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 14 Thường Niên

"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 14 Thường Niên

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 14 Thường Niên

"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 13 Thường Niên

"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm