Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy Niệm và Cầu Nguyện

Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 7 Thường Niên năm C

Lời Chúa: ​Is 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 6 Thường Niên

"Người biến hình trước mặt các ông".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 6 Thường Niên

"Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 6 Thường Niên

"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 6 Thường Niên

"Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 6 Thường Niên

"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 6 Thường Niên

"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?"Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 6 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 5 Thường Niên

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 5 Thường Niên

"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 5 Thường Niên

"Những gì từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 5 Thường Niên

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 5 Thường Niên

"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm