Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy Niệm và Cầu Nguyện

Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 2 Thường Niên

"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 2 Thường Niên

"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 2 Thường Niên

"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 2 Thường Niên

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"Xem tiếp

Thứ Ba tuần 2 Thường Niên

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 2 Thường Niên

"Tân lang còn ở với họ".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 1 Thường Niên

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 1 Thường Niên

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 1 Thường Niên

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 1 Thường Niên

"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 1 Thường Niên

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 1 Thường Niên

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm