Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 5 Thường Niên A

MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN (Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Thường Niên A

Lời Chúa: Xp 2,3 – 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12aXem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 3 Thường Niên A

ĐỨC GIÊ-SU ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN (Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 2 Thường Niên

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHIÊN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚAXem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Thường Niên A

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

SỐNG TÌNH CON THẢO CỦA THIÊN CHÚA (Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17)Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Hiển Linh

LÀ ÁNH SÁNG CHIẾU SOI MUÔN DÂN (Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12)Xem tiếp

Các bài suy niệm Lễ Hiển Linh

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa

MA-RI-A MẸ CHÚA GIÊ-SU VÀ MẸ CỦA CHÚNG TA (Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21)Xem tiếp

Các bài suy niệm Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng Lễ Giáng Sinh

Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14. Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20. Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Giáng Sinh

Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14. Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20. Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18.Xem tiếp

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A

SỐNG CÔNG CHÍNH ĐÓN MỪNG ĐẤNG EMMANUEN (Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24)Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm