Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 26 thường niên Năm C

QUAN TÂM PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH Am 6,1a.4-7 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31Xem tiếp

Các bài suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật XXVI TN năm C

Các bài suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật XXVI TN năm CXem tiếp

Rửng rưng có phải là một tội ác?

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 26 Thường niên năm C.Xem tiếp

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 25 thường niên Năm C

LUÔN BIẾT KHÔN NGOAN CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI Am 8,4-7 ; 1 Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13Xem tiếp

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XXV TN năm C

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XXV TN năm CXem tiếp

Nước Trời hay tiền bạc?

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 25 Thường niên năm CXem tiếp

Các bài suy niệm Lời Chúa - Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Các bài suy niệm Lời Chúa - Lễ Suy Tôn Thánh GiáXem tiếp

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XXIV TN năm C

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XXIV TN năm CXem tiếp

Thiên Chúa là Đấng Thương xót và hay tha thứ.

Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật 24 Thường niên năm CXem tiếp

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 23 thường niên Năm C

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU Kn 9,13-18 ; Plm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33Xem tiếp

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XXIII TN năm C

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XXIII TN năm CXem tiếp

Khôn ngoan đi theo Chúa

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 23 Thường niên năm CXem tiếp

Các bài suy niềm Lời Chúa - Chúa nhật XXII TN năm C

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lênXem tiếp

Khiêm tốn và vô vị lợi

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 22 Thường niên năm C.Xem tiếp

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật XXI thường niên Năm C

Lời Chúa: Is 66,18-21 ; Dt 12,5-7.11-13 ; Lc 13,22-30Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm