Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-12Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa năm C

Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Gia năm C

​Lời Chúa: Hc 3,2-14; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Br 5,1-9; Pl 1,4-6. 8-11; Lc 3,1-6.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C

​Lời Chúa: Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21, 25-28. 34-36Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 33 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 32 Thường Niên năm B

Lời Chúa: 1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm