Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

THÁNH THẦN GIÚP CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG (Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

​HÃY NÊN CHỨNG NHÂN CỦA THẦY (Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Lời Chúa: Cv 1, 1-11; Ep 1, 17- 23; Mt 28, 16-20Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật VI Phục Sinh

AI MỚI THỰC SỰ YÊU MẾN CHÚA ? (Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv. 8, 5-8. 14-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật V Phục Sinh

ĐỨC GIÊ-SU MẶC KHẢI SỰ THẬT VỀ CHÚA CHA (Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 5 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật IV Phục Sinh

ĐỨC GIÊ-SU MỤC TỬ VÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN (Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh năm A

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH - Cầu cho ơn thiên triệu Linh Mục và Tu sĩ. Lời Chúa: Cv 2,14a.36-41; 1Pr 20b-25; Ga 10,1-10Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 3 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật II Phục Sinh

CÙNG CHÚA PHỤC SINH MANG LẠI NIỀM TIN YÊU CHO THA NHÂN (Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 2 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Phục Sinh

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN MẦU NHIỆM CHÚA PHỤC SINH (Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Lá năm A

CON ĐƯỜNG VÀO VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ - KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 -THÁNH LỄ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 27,11-54Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá - năm A

Theo Chúa Giêsu Chịu Thương Khó Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm