Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A

ĐỨC GIÊ-SU: ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN (​1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Giuse

Lời Chúa: 2Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Chay năm A

Lời Chúa: Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 3 Mùa Chay năm A

ĐỨC GIÊ-SU NGUỒN NƯỚC HẰNG SỐNG (Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42)Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 2 Mùa Chay năm A

THỜI KỲ THUẬN LỢI ĐỂ BIẾN ĐỔI TÂM HỒN (St 12,1-4a ; 2 Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Chay năm A

Lời Chúa: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 1 Mùa Chay năm A

XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ (St 2,7-9;3,1-7 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay năm A

Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 8 Thường Niên A

TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA (​Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6,24-34)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 8 Thường Niên A

Lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 7 Thường Niên A

YÊU KẺ THÙ VÀ LÀM ƠN CHO KẺ GHÉT MÌNH (Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 7 Thường Niên A

Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 6 Thường Niên A

KIỆN TÒAN LUẬT CŨ BẰNG LUẬT MỚI YÊU THƯƠNG (Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 6 Thường Niên A

Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 5 Thường Niên A

MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN (Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16)Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm