Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật IV Phục Sinh

ĐỨC GIÊ-SU MỤC TỬ VÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN (Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh năm A

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH - Cầu cho ơn thiên triệu Linh Mục và Tu sĩ. Lời Chúa: Cv 2,14a.36-41; 1Pr 20b-25; Ga 10,1-10Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 3 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật II Phục Sinh

CÙNG CHÚA PHỤC SINH MANG LẠI NIỀM TIN YÊU CHO THA NHÂN (Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,19-31)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 2 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Phục Sinh

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN MẦU NHIỆM CHÚA PHỤC SINH (Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Phục Sinh

Lời Chúa: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9Xem tiếp

Các bài suy nhiệm Thứ Sáu Tuần Thánh

Lời Chúa: Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42Xem tiếp

Các bài suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh

Lời Chúa: Xh 12, 1-8. 11-14; 1 Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Lá năm A

CON ĐƯỜNG VÀO VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ - KIỆU LÁ: Mt 21,1-11 -THÁNH LỄ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 27,11-54Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá - năm A

Theo Chúa Giêsu Chịu Thương Khó Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A

TRỞ THÀNH NGÔN SỨ CỦA SỰ SỐNG VÀ TÌNH THƯƠNG (Ed 37,12-14 ; Rm 8.8-11 ; Ga 11,3-45)Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A

Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A

Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A

ĐỨC GIÊ-SU: ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN (​1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41)Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm