Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài suy niệm Chúa nhật 16 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Kn 12, 13.16-19; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 15 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 14 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 13 Thường Niên năm A

Lời Chúa: 2V. 4, 8-11.14-16a; Rm. 6, 3-4.8-11; Mt. 10, 37-42Xem tiếp

Các bài suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A

Lời Chúa: Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A

YÊU THƯƠNG NHƯ GIÊ-SU (Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30)Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm A

ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI (Đnl 8,2-3.14b-16a ; I Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ kính Mình Máu Chúa Kitô năm A

Lời Chúa: Dnl. 8, 2-3.14b-16a; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-58Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

SỐNG YÊU THƯƠNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA BA NGÔI (Xh 34,4b-6.8-9 ; 2 Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời Chúa: Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

THÁNH THẦN GIÚP CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG (Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

​HÃY NÊN CHỨNG NHÂN CỦA THẦY (Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Lời Chúa: Cv 1, 1-11; Ep 1, 17- 23; Mt 28, 16-20Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm