Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 12 Thường Niên năm B

Lời Chúa: G 38,1.8-11; 2C 5,14-17; Mc 4,35-41Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 11 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Ed 17, 22-24; 2Cr 5, 6-10; Mc 4, 26-34Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm B

Lời Chúa: Hs 11,1.3-4.8-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 10 Thường niên năm B

​Lời Chúa: St 3,8-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Lời Chúa: Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi năm B

Lời Chúa: Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (A,B,C)

Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên năm B

Lời Chúa: Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48Xem tiếp

Các bài Suy niệm lễ Truyền Tin

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 1 Phục Sinh

Lời Chúa: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm