Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Bài giảng lễ Khai mạc Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 31 của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli

"...là những người hành hương, chúng ta quy tụ về Trung tâm Thánh mẫu toàn quốc La Vang để tìm sự chỉ bảo của Đức Mẹ, để hiểu được ý muốn của Thiên Chúa trong đời mình, đặc biệt trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Lời Chúa : Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 19 Thường Niên năm A

Lời Chúa: 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33Xem tiếp

Các bài suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung năm A

Lời Chúa: Đn. 7, 9-10.13-14; 2Pr. 1, 16-19; Mt. 17, 1-9Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 17 Thường Niên năm A

Lời Chúa: 1V. 3, 5.7-12; Rm. 8, 28-30; Mt. 13, 44-52Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 16 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Kn 12, 13.16-19; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 15 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is. 55, 10-11; Rm. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 14 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Dcr. 9, 9-10; Rm. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật 13 Thường Niên năm A

Lời Chúa: 2V. 4, 8-11.14-16a; Rm. 6, 3-4.8-11; Mt. 10, 37-42Xem tiếp

Các bài suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A

Lời Chúa: Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A

YÊU THƯƠNG NHƯ GIÊ-SU (Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30)Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm A

ĂN BÁNH THÁNH THỂ SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI (Đnl 8,2-3.14b-16a ; I Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58)Xem tiếp

Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ kính Mình Máu Chúa Kitô năm A

Lời Chúa: Dnl. 8, 2-3.14b-16a; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-58Xem tiếp

Hiệp Sống Tin Mừng - Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

SỐNG YÊU THƯƠNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA BA NGÔI (Xh 34,4b-6.8-9 ; 2 Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18)Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm