Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Bài Giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

"Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống. Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng"Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXIII TN B

Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXXII TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXXII TN B. Lời Chúa: 1V. 17, 10-16; Dt. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44.Xem tiếp

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 32 thường niên năm B

Một số tiền nhỏ nhưng tấm lòng thật lớnXem tiếp

Bài Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ

Việc nên thánh, không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là một lệnh truyền: “Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”. Thế nên, không có gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh.Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Các Thánh & CN 31TN.B

Các bài suy niệm và giảng lễ Các Thánh & CN 31TN.BXem tiếp

Suy niệm Lời Chúa. Chúa Nhật 31 thường niên năm B, lễ Các Thánh và Lễ các Linh hồn

Suy niệm Lời Chúa. Chúa Nhật 31 thường niên năm B, lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ các Linh hồn.Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Lòng tin của anh đã cứu chữa anhXem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXX TN B

Lời Chúa: Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật - Khánh nhật truyền giáo

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật - Khánh nhật truyền giáo (Is. 2, 1-5; 1Tm. 2,1-8; Mt. 28,16-20)Xem tiếp

Suy niệm Lời Chúa- Khánh Nhật truyền giáo

Suy niệm Lời Chúa- Khánh Nhật truyền giáoXem tiếp

First Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm