Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Bài giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên B

"Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người" (Mc 9,35).Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXV TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXV TN BXem tiếp

Suy niệm Lời Chúa. Chúa nhật 25 Thường niên năm B

Đời tôi tiến bước như một con lừa.Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên B

“Người ta bảo Thầy là ai?”Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXIV TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXIV TN BXem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXIII TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXIII TN BXem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXII TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XXII TN BXem tiếp

Các bài suy niệm Chúa Nhật XXI Thường niên - B

Các bài suy niệm Chúa Nhật XXI Thường niên - BXem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XX TN B

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật XX TN B.Xem tiếp

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 20 Thường niên năm B

Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 20 Thường niên năm BXem tiếp

First Prev 11 12 13 14 15 16 17 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm