Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tính hiện đại nơi gương mẫu của Thánh Vinh Sơn Phêriê

Ngày 05 tháng Tư hằng năm, toàn thể Giáo hội long trọng cử hành lễ thánh Vinh Sơn Phêriê, OP.. Vì