Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C

Chuẩn bị ngày Chúa đến (Ml 3,19-20; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 32 Thường Niên năm C

Chúa Là Thiên Chúa Của Kẻ Sống (2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 31 Thường Niên năm C

Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C Chúa Vào Nhà Kẻ Tội Lỗi (Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C

​Khiêm Tốn Thì Đẹp Lòng Chúa (Hc 35,15-17.20-22; 2Tm 4,6-9.16-19; Lc 18,9-14)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C

Kiên trì cầu nguyện (Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C

​Bổn Phận Tạ Ơn Chúa (2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C

Tin tưởng và Khiêm tốn (Kb 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C

​Sống Bác Ái Ðể Ðược Nước Trời (Am 6,1.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C

Quản lý tốt của cải Chúa ban (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C

​Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót (Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32)Xem tiếp

Dẫn Lễ và Lời Nguyện Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C

Theo Chúa là sẵn sàng từ bỏ (Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C

Nước Trời dành cho kẻ khiêm nhường, bác ái (Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 21 Thường Niên năm C

​Phấn Ðấu Qua Cửa Hẹp (Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 20 Thường Niên năm C

Chúa Giêsu đem lửa tình yêu đến thế gian (Gr 38,4-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53)Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm