Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 14 TN năm C

(Is 66,10-14; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 12 Thường Niên năm C

Chúa Giêsu Là Ai (Dcr 12,10-11; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 11 Thường Niên năm C

Lời Chúa: 2Sm 12,7-10.13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm C

Lời Chúa: Ed 34, 11-16; Rm 5, 5-11; Lc 15, 3-7Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C

Lời Chúa: St 14, 18-20; 1Cr 11, 23-26; Lc 9, 11-17Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Kính Mừng Một Chúa Ba Ngôi (Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Lễ CTT Hiện Xuống năm C

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần (Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3-7.12-13; Ga 20, 19-23)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin (Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Phục Sinh năm C

Chúa Ðã Sống Lại Ra Khỏi Mồ (Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)Xem tiếp

Dẫn lễ Tam Nhật Thánh Năm C

Dẫn lễ Tam Nhật ThánhXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 32 TN B

Ðồng Tiền Của Bà Góa Nghèo (1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Lễ Chúa Thăng ThiênXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Lá năm A

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật Lễ LáXem tiếp

First Prev 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm