Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin (Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Phục Sinh năm C

Chúa Ðã Sống Lại Ra Khỏi Mồ (Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)Xem tiếp

Dẫn lễ Tam Nhật Thánh Năm C

Dẫn lễ Tam Nhật ThánhXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Là Ðấng Thương Xót (Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C Theo Chúa Sống Khoan Dung (Gs 5,9.10-12; 2Cr 5,117-21; Lc 15,1-3.11-32)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C

(Xh 3,1-8.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C

Theo Chúa Ðến Núi Tabor (St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28-36)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C

Hãy Tin Thờ Thiên Chúa (Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 32 TN B

Ðồng Tiền Của Bà Góa Nghèo (1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Lễ Chúa Thăng ThiênXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Lá năm A

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật Lễ LáXem tiếp

First Prev 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm