Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Kính Mừng Một Chúa Ba Ngôi (Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Lễ CTT Hiện Xuống năm C

Hãy Nhận Lấy Thánh Thần (Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3-7.12-13; Ga 20, 19-23)Xem tiếp

Lễ Thăng Thiên

Chúa Lên Trời Sai Chúng Ta Ðến Với Muôn Dân (Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật VI Phục Sinh năm C

Lời Chúa (Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C

Chúa Sống Lại Ðược Tôn Vinh (Cv 14,20-26; Kh 21,1-6; Ga 13,31-35)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C

Lời Chúa (Cv 13, 14.43-52; Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Sai Ði Lưới Người (Cv 5,27-32.40-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin (Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Phục Sinh năm C

Chúa Ðã Sống Lại Ra Khỏi Mồ (Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)Xem tiếp

Dẫn lễ Tam Nhật Thánh Năm C

Dẫn lễ Tam Nhật ThánhXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Lá năm C

Theo Chúa Giêsu Chịu Thương Khó (Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11) (Năm C: Lc 22,14-24,56)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Là Ðấng Thương Xót (Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C Theo Chúa Sống Khoan Dung (Gs 5,9.10-12; 2Cr 5,117-21; Lc 15,1-3.11-32)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C

(Xh 3,1-8.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C

Theo Chúa Ðến Núi Tabor (St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28-36)Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm