Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Hãy Tin Thờ Thiên Chúa (Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 5Thường Niên Năm C

Thầy Bảo Thì Tôi Thả Lưới (Is 6,1-2.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C

Ngôn Sứ Cho Nơi Khác - (Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C

Hôm Nay Ðã Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh - (Nkm 8,2-4.5-6.8.10; 1Cr 12,12-20; Lc 1,1-4.4,12-21)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 2 Thường niên năm C

Tin Chúa Giêsu Là Ðấng Cứu Thế (Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-12)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Thiên Chúa Viếng Thăm Dân Người (Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúng Tôi Phải Làm Gì? (Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Mọi Người Sẽ Thấy Ơn Cứu Ðộ- (Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Luôn (Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-42; Lc 21,25-28.34-36).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXXIV TN B - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ (Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXXII TN B

Ðồng Tiền Của Bà Góa Nghèo (1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXX TN B

Xin Cho Con Ðược Thấy (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXVIII TN B

Làm Sao Ðược Sống Ðời Ðời? (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXVII TN B

Loài Người Không Ðược Phân Ly (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-6)Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 11 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm