Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu lễ Các Thánh & Chúa Nhật XXXI TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu lễ Các Thánh & Chúa Nhật XXXI TN B.Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXX TN B

Xin Cho Con Ðược Thấy (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật - Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

Rao Giảng Tin Mừng Cứu Rỗi Is 60,1-6; 1Tm 2,1-8; Mc 16,15-20)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXVIII TN B

Làm Sao Ðược Sống Ðời Ðời? (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXVII TN B

Loài Người Không Ðược Phân Ly (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-6)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXVI TN B

Sống Bác Ái Và Làm Gương Tốt (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-47)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXV TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXV TN BXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXIV TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXIV TN BXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXIII TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXIII TN BXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXII TN B

Thờ Chúa đích thực và sống trong sạch.Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXI TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XXI TN B.Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XX TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XX TN B.Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XIX TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XIX TN B.Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XVIII TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XVIII TN BXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XVII TN B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XVII TN B.Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm