Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

Chúa Sống Lại Ðược Tôn Vinh (Cv 14,20-26; Kh 21,1-6; Ga 13,31-35)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C

Lời Chúa (Cv 13, 14.43-52; Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Sai Ði Lưới Người (Cv 5,27-32.40-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin (Cv 5,12-16; Kh 1,9-19; Ga 20,19-31)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật Phục Sinh Năm C

Chúa Ðã Sống Lại Ra Khỏi Mồ (Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)Xem tiếp

Dẫn lễ Tam Nhật Thánh Năm C

Dẫn lễ Tam Nhật ThánhXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật Lễ Lá Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Giêsu Chịu Thương Khó (Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11) (Năm C: Lc 22,14-24,56)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Là Ðấng Thương Xót (Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C Theo Chúa Sống Khoan Dung (Gs 5,9.10-12; 2Cr 5,117-21; Lc 15,1-3.11-32)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Theo Chúa Ðến Núi Tabor (St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28-36)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Hãy Tin Thờ Thiên Chúa (Ðnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 5Thường Niên Năm C

Thầy Bảo Thì Tôi Thả Lưới (Is 6,1-2.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm C

Ngôn Sứ Cho Nơi Khác - (Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm C

Hôm Nay Ðã Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh - (Nkm 8,2-4.5-6.8.10; 1Cr 12,12-20; Lc 1,1-4.4,12-21)Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 9 10 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm