Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro

Lời Chúa: Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18Xem tiếp

Thứ Năm sau Lễ Tro

"Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 6 Thường Niên

"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 6 Thường Niên

"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 5 Thường Niên

"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 5 Thường Niên

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 5 Thường Niên

"Những gì từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 5 Thường Niên

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 5 Thường Niên

"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 4 Thường Niên

"Họ như đàn chiên không người chăn".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 4 Thường Niên

"Người bắt đầu sai các ông đi".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 4 Thường Niên

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 4 Thường Niên

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 4 Thường Niên

"Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm