Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Vọng

"Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng

"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng

"Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng

"Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 2 Mùa Vọng

"Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 2 Mùa Vọng

"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Vọng

"Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng

"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 1 Mùa Vọng

"Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 1 Mùa Vọng

"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng

"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 34 Thường Niên

"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 34 Thường Niên

"Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 34 Thường Niên

"Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm