Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Hai tuần 27 Thường Niên

"Ai là anh em của tôi?"Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 26 Thường Niên

"Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 26 Thường Niên

"Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 26 Thường Niên

"Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 26 Thường Niên

"Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 26 Thường Niên

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 26 Thường Niên

"Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 25 Thường Niên

"Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 25 Thường Niên

"Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 25 Thường Niên

"Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 25 Thường Niên

"Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 25 Thường Niên

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 25 Thường Niên

"Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 24 Thường Niên

"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 24 Thường Niên

"Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm