Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy niệm thứ 6 Tuần Thánh (Ga 18,1-19,42)

Suy niệm thứ 6 Tuần Thánh (Ga 18,1-19,42)Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 Tuần Thánh (Ga 13,1-15)

Suy niệm thứ 5 Tuần Thánh (Ga 13,1-15)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá – B: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa (Mc 11,1-10)

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá – B: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa (Mc 11,1-10)Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 5 MC (Ga 11,45-57)

Suy niệm thứ 7 tuần 5 MC (Ga 11,45-57)Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 5 MC (Ga 10,31-42)

Suy niệm thứ 6 tuần 5 MC (Ga 10,31-42)Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 5 MC (Ga 8,51-59)

Suy niệm thứ 5 tuần 5 MC (Ga 8,51-59)Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 5 MC - Truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,26-38)

Suy niệm thứ 4 tuần 5 MC - Truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,26-38)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 5 MC (Ga 8,21-30)

Suy niệm thứ 3 tuần 5 MC (Ga 8,21-30)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 5 MC - Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục (Ga 8,1-11)

Suy niệm thứ 2 tuần 5 MC - Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục (Ga 8,1-11)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật tuần 5 MC – B (Ga 12,20-33)

Suy niệm Chúa Nhật tuần 5 MC – B (Ga 12,20-33)Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 4 MC (Ga 7,40-53)

Suy niệm thứ 7 tuần 4 MC (Ga 7,40-53)Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 4 MC (Ga 7,1-2.10.25-30)

Suy niệm thứ 6 tuần 4 MC (Ga 7,1-2.10.25-30)Xem tiếp

Thứ 5 tuần 4 MC - Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a (Mt,1,16.18-21.24a)

Thứ 5 tuần 4 MC - Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a (Mt,1,16.18-21.24a)Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 4 MC - Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem (Ga 5,17-30)

Suy niệm thứ 4 tuần 4 MC - Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem (Ga 5,17-30)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 4 MC - Th. Pát-trích, giám mục (Ga 5,1-3a.5-16)

Suy niệm thứ 3 tuần 4 MC - Th. Pát-trích, giám mục (Ga 5,1-3a.5-16)Xem tiếp

First Prev 41 42 43 44 45 46 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm