Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Hai tuần 34 Thường Niên

"Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 33 Thường Niên

"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 33 Thường Niên

"Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 33 Thường Niên

"Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 33 Thường Niên

"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 33 Thường Niên

"Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng

"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 32 Thường Niên

"Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 32 Thường Niên

"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 32 Thường Niên

"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 32 Thường Niên

"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 32 Thường Niên

"Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 31 Thường Niên

"Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm