Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh

"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh

"Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh

"Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh

"Tôi và Cha Tôi là một".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm