Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay

"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay

"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay

"Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay

"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay

"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay

"Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay

"Tức khắc người ấy được lành bệnh".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay

"Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

"Người thu thuế ra về được khỏi tội".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay

"Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay

"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

"Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

"Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm