Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Hai tuần 10 Thường Niên

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 9 Thường Niên

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 9 Thường Niên

"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 9 Thường Niên

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 9 Thường Niên

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 9 Thường Niên

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 9 Thường Niên

"Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh

Lời chứng xác thựcXem tiếp

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh

"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh

"Xin cho chúng nên một".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh

"Ðể chúng được nên một như Ta".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh

"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh

"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm