Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy niệm thứ 4 tuần 5 TN: Đức Mẹ Lộ Đức; Ngày Quốc tế Bệnh nhân (Mc 7,14-23)

Suy niệm thứ 4 tuần 5 TN: Đức Mẹ Lộ Đức; Ngày Quốc tế Bệnh nhân (Mc 7,14-23)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 5 TN: Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ (Mc 7,1-13)

Suy niệm thứ 3 tuần 5 TN: Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ (Mc 7,1-13)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 5 TN (Mc 6,53-56)

Suy niệm thứ 2 tuần 5 TN (Mc 6,53-56)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật 5 TN – B (Mc 1,29-39)

Suy niệm Chúa Nhật 5 TN – B (Mc 1,29-39)Xem tiếp

Các bài suy niệm, giảng lễ Chúa nhật V thường niên B

Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 4 TN (Mc 6, 30-34)

Suy niệm thứ 7 tuần 4 TN (Mc 6, 30-34)Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 4 TN: Th. A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo (Mc 6,7-13)

Suy niệm thứ 5 tuần 4 TN: Th. A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo (Mc 6,7-13)Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 4 TN (Mc 6,1-6)

Suy niệm thứ 4 tuần 4 TN (Mc 6,1-6)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 4 TN: Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo (Mc 5,21-43)

Suy niệm thứ 3 tuần 4 TN: Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo (Mc 5,21-43)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 4 TN: Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh (Lc 2,22-40)

Suy niệm thứ 2 tuần 4 TN: Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh (Lc 2,22-40)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật IV TN B (Mc 1,21-28)

Suy niệm Chúa Nhật IV TN B (Mc 1,21-28)Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 3 TN - Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục (Mc 4,35-41)

Suy niệm thứ 7 tuần 3 TN - Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục (Mc 4,35-41)Xem tiếp

Các bài suy niệm, giảng lễ Chúa nhật IV thường niên B

Chúa Giêsu không phải chỉ niềm nở tiếp đón mọi người, nhưng hơn thế nữa, Ngài còn biết cách nói với từng hạng người.Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 3 TN (Mc 4,26-34)

Suy niệm thứ 6 tuần 3 TN (Mc 4,26-34)Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 3 TN (Mc 4,21-25)

Suy niệm thứ 5 tuần 3 TN (Mc 4,21-25)Xem tiếp

First Prev 23 24 25 26 27 28 29 30 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm