Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy niệm thứ 4 tuần 6 PS - Đức Mẹ Fatima (Ga 16,12-15)

Suy niệm thứ 4 tuần 6 PS - Đức Mẹ Fatima (Ga 16,12-15)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 6 PS - Th. Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô, tử đạo (Ga 16,5-11)

Suy niệm thứ 3 tuần 6 PS - Th. Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô, tử đạo (Ga 16,5-11)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 6 PS (Ga 15,26-16,4a)

Suy niệm thứ 2 tuần 6 PS (Ga 15,26-16,4a)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật tuần 6 PS – B (Ga 15,9-17)

Suy niệm Chúa Nhật tuần 6 PS – B (Ga 15,9-17)Xem tiếp

Các bài suy niệm và giảng lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 5 PS (Ga 15,18-21)

Suy niệm thứ 7 tuần 5 PS (Ga 15,18-21)Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 5 PS (Ga 15,12-17)

Suy niệm thứ 6 tuần 5 PS (Ga 15,12-17)Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 5 PS (Ga 15,9-11)

Suy niệm thứ 5 tuần 5 PS (Ga 15,9-11)Xem tiếp

Thứ 4 tuần 5 PS (Ga 15,1-8)

Thứ 4 tuần 5 PS (Ga 15,1-8)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 5 PS (Ga 14,27-31a)

Suy niệm thứ 3 tuần 5 PS (Ga 14,27-31a)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 5 PS (Ga 14,21-26)

Suy niệm thứ 2 tuần 5 PS (Ga 14,21-26)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật tuần 5 PS – B (Ga 15,1-8)

Suy niệm Chúa Nhật tuần 5 PS – B (Ga 15,1-8)Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 4 PS - Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT (Ga 14,7-14)

Suy niệm thứ 7 tuần 4 PS - Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT (Ga 14,7-14)Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 4 PS - Th. Giu-se Thợ (Mt 13,54-58)

Suy niệm thứ 6 tuần 4 PS - Th. Giu-se Thợ (Mt 13,54-58)Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 3 PS - Th. Pi-ô V, giáo hoàng (Ga 13,16-20)

Suy niệm thứ 5 tuần 3 PS - Th. Pi-ô V, giáo hoàng (Ga 13,16-20)Xem tiếp

First Prev 23 24 25 26 27 28 29 30 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm