Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy niệm thứ 5 tuần 5 MC (Ga 8,51-59)

Suy niệm thứ 5 tuần 5 MC (Ga 8,51-59)Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 5 MC - Truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,26-38)

Suy niệm thứ 4 tuần 5 MC - Truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,26-38)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 5 MC (Ga 8,21-30)

Suy niệm thứ 3 tuần 5 MC (Ga 8,21-30)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 5 MC - Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục (Ga 8,1-11)

Suy niệm thứ 2 tuần 5 MC - Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục (Ga 8,1-11)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật tuần 5 MC – B (Ga 12,20-33)

Suy niệm Chúa Nhật tuần 5 MC – B (Ga 12,20-33)Xem tiếp

Các bài suy niệm, giảng lễ Chúa Nhật V MC B

Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 4 MC (Ga 7,40-53)

Suy niệm thứ 7 tuần 4 MC (Ga 7,40-53)Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 4 MC (Ga 7,1-2.10.25-30)

Suy niệm thứ 6 tuần 4 MC (Ga 7,1-2.10.25-30)Xem tiếp

Thứ 5 tuần 4 MC - Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a (Mt,1,16.18-21.24a)

Thứ 5 tuần 4 MC - Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a (Mt,1,16.18-21.24a)Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 4 MC - Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem (Ga 5,17-30)

Suy niệm thứ 4 tuần 4 MC - Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem (Ga 5,17-30)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 4 MC - Th. Pát-trích, giám mục (Ga 5,1-3a.5-16)

Suy niệm thứ 3 tuần 4 MC - Th. Pát-trích, giám mục (Ga 5,1-3a.5-16)Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 4 MC (Ga 4,43-54)

Suy niệm thứ 2 tuần 4 MC (Ga 4,43-54)Xem tiếp

Suy niệm Mùa Chay: Gặp gỡ Chúa Giê-su

Suy niệm Mùa Chay: Gặp gỡ Chúa Giê-suXem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật tuần 4 MC – B (Ga 3,14-21)

Suy niệm Chúa Nhật tuần 4 MC – B (Ga 3,14-21)Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 3 MC (Lc 18,9-14)

Suy niệm thứ 7 tuần 3 MC (Lc 18,9-14)Xem tiếp

First Prev 23 24 25 26 27 28 29 30 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm