Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh

"Xin cho chúng nên một".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh

"Ðể chúng được nên một như Ta".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh

"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh

"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh

"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh

"Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm