Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Năm sau Lễ Tro

"Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".Xem tiếp

Các bài Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro

Lời Chúa: Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18Xem tiếp

Thứ Ba tuần 8 Thường Niên

"Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 8 Thường Niên

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 7 Thường Niên

"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 7 Thường Niên

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 7 Thường Niên

"Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 7 Thường Niên

"Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 7 Thường Niên

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 7 Thường Niên

"Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 6 Thường Niên

"Người biến hình trước mặt các ông".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 6 Thường Niên

"Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 6 Thường Niên

"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 6 Thường Niên

"Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 6 Thường Niên

"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm