Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy Niệm và Cầu Nguyện

Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 2 Thường Niên

"Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 2 Thường Niên

"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 2 Thường Niên

"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 2 Thường Niên

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"Xem tiếp

Thứ Ba tuần 2 Thường Niên

"Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 2 Thường Niên

"Tân lang còn ở với họ".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 1 Thường Niên

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 1 Thường Niên

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 1 Thường Niên

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 1 Thường Niên

"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 1 Thường Niên

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 1 Thường Niên

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".Xem tiếp

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

"Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".Xem tiếp

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm