Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy Niệm và Cầu Nguyện

Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 29 Thường Niên

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 29 Thường Niên

"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"Xem tiếp

Thứ Tư tuần 29 Thường Niên

"Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 29 Thường Niên

"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 29 Thường Niên

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 28 Thường Niên

"Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 28 Thường Niên

"Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 28 Thường Niên

"Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 28 Thường Niên

"Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 28 Thường Niên

"Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 28 Thường Niên

"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 27 Thường Niên

"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 27 Thường Niên

"Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 27 Thường Niên

"Các con hãy xin thì sẽ được".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm