Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Suy Niệm và Cầu Nguyện

Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 32 Thường Niên

"Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 32 Thường Niên

"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 32 Thường Niên

"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 32 Thường Niên

"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 32 Thường Niên

"Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 31 Thường Niên

"Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 31 Thường Niên

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 31 Thường Niên

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 31 Thường Niên

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 31 Thường Niên

"Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 31 Thường Niên

"Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 30 Thường Niên

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 30 Thường Niên

"Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?"Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm