Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Bảy tuần 7 Thường Niên

"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 7 Thường Niên

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 7 Thường Niên

"Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 7 Thường Niên

"Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 7 Thường Niên

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 7 Thường Niên

"Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh

Lời chứng xác thựcXem tiếp

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh

"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh

"Xin cho chúng nên một".Xem tiếp

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh

"Ðể chúng được nên một như Ta".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh

"Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha".Xem tiếp

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh

"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".Xem tiếp

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm