Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Ngày 08/3: Thánh Gio-an Thiên Chúa (St. John of God), tu sĩ

Thánh là những con người đã sống các nhân đức anh hùng đến nỗi nhìn vào các Ngài, hình ảnh của Chúa Giêsu hiện lên rõ nét nơi các Ngài. Thánh Gio-an Thiên Chúa đã họa lại hình ảnh của Chúa Kitô, Người trở nên một:” Chúa Kitô khác”.Xem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 3 MC - Th. Phan-xi-ca Rô-ma-na, nữ tu (Lc 4,24-30)

Suy niệm thứ 2 tuần 3 MC - Th. Phan-xi-ca Rô-ma-na, nữ tu (Lc 4,24-30)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật tuần 3 MC – B (Ga 2,13-25)

Suy niệm Chúa Nhật tuần 3 MC – B (Ga 2,13-25)Xem tiếp

Các bài suy niệm, giảng lễ Chúa Nhật III MC B

Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25Xem tiếp

Ngày 07/3: Thánh Perpêtua và thánh Fêlicita (SS. Perpetua & Felicity) tử đạo

Ai ngậm ngùi ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Đó là lời thánh vịnh, lời này mang một ý nghĩa sâu đậm. "Ai vác Thập Giá mà theo Chúa Kitô”, chắc chắn sẽ reo khúc khải hoàn ca. Và điều này rất thích hợp với hai thánh nữ Perpêtua và Fêlicita mà Giáo Hội mừng kính hôm nay.Xem tiếp

Suy niệm thứ 7 tuần 2 MC - Thánh Pe-pê-tua và Thánh Phê-li-xi-ta tử đạo (Lc 15,1-3.11-33)

Suy niệm thứ 7 tuần 2 MC - Thánh Pe-pê-tua và Thánh Phê-li-xi-ta tử đạo (Lc 15,1-3.11-33)Xem tiếp

Suy niệm thứ 6 tuần 2 MC (Mt 21,33-43.45-46)

Suy niệm thứ 6 tuần 2 MC (Mt 21,33-43.45-46)Xem tiếp

Suy niệm thứ 5 tuần 2 MC (Lc 16,19-31)

Suy niệm thứ 5 tuần 2 MC (Lc 16,19-31)Xem tiếp

Ngày 04/3: Thánh Ca-xi-mia

Thánh Ca-xi-mia sinh tại Kra-cô-vi, nước Ba-lan, năm 1458. Cha là vua Ca-xi-mia thứ 4, mẹ là hoàng hậu Ê-li-sa-bết, rất đạo đức.Xem tiếp

Suy niệm thứ 4 tuần 2 MC - Th. Ca-xi-mi (Mt 20,17-28)

Suy niệm thứ 4 tuần 2 MC - Th. Ca-xi-mi (Mt 20,17-28)Xem tiếp

Suy niệm thứ 3 tuần 2 MC (Mt 23,1-12)

Suy niệm thứ 3 tuần 2 MC (Mt 23,1-12)Xem tiếp

Lịch phụng vụ tháng 3 năm 2015

Lịch phụng vụ tháng 3 năm 2015 - Gp. Thái BìnhXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật III MC BXem tiếp

Suy niệm thứ 2 tuần 2 MC (Lc 6,36-38)

Suy niệm thứ 2 tuần 2 MC (Lc 6,36-38)Xem tiếp

Suy niệm Chúa Nhật tuần 2 MC – B (Mc 9,2-10)

Suy niệm Chúa Nhật tuần 2 MC – B (Mc 9,2-10)Xem tiếp

First Prev 41 42 43 44 45 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm