Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Ngày 26/7: Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na (St. Joachim & Anne), song thân Đức Ma-ri-a

Ngày 26/7 - Thánh Gio-a-kim và Thánh An-na (St. Joachim & Anne), song thân Đức Ma-ri-a.Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B

Thiên Chúa Thương Loài Người (Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)Xem tiếp

Ngày 22/7: Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lên-na, (St. Mary Magdalena)

Ngày 22/7: Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lên-na, (St. Mary Magdalena)Xem tiếp

Ngày 23/7: Thánh Bi-ghít-ta, nữ tu (St. Bridget os Sweden)

Ngày 23/7: Thánh Bi-ghít-ta, nữ tu (St. Bridget os Sweden)Xem tiếp

Ngày 21/7: Thánh Lau-ren-sô Brin-di-si (St. Lawrence of Brindisi) Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Lau-ren-sô Brin-di-si (St. Lawrence of Brindisi) Linh mục, tiến sĩ Hội ThánhXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 15 Thường Niên năm B

Sống đời chứng nhân (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)Xem tiếp

Ngày 11/7 : Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ

Ngày 11/7 : Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 14 Thường Niên năm B

Chúa Giêsu Bị Khước Từ (Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)Xem tiếp

Ngày 06/7: Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ Tử Đạo

Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ Tử ĐạoXem tiếp

Ngày 05/7: Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, (St. Anthony Mary Zacaria) Linh mục

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, (St. Anthony Mary Zacaria) Linh mụcXem tiếp

Ngày 04/7: Thánh nữ Ê-li-sa-bet Lu-si-ta-ni-a, (St. Elizabeth of Portugal) Hoàng Hậu Bồ đào Nha

Thánh nữ Ê-li-sa-bet Lu-si-ta-ni-a, (St. Elizabeth of Portugal) Hoàng Hậu Bồ đào NhaXem tiếp

Ngày 03/7: Thánh Tô-ma Tông đồ

Ngày 03/7: Thánh Tô-ma Tông đồXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B

Chỉ Cần Tin Thôi (Kn 1,13-15.2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm