Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Ý cầu nguyện tháng 4 năm 2020

Cầu nguyện cho toàn thế giới – cầu cho người nghiện ngập:Xem tiếp

Tính hiện đại nơi gương mẫu của Thánh Vinh Sơn Phêriê

Ngày 05 tháng Tư hằng năm, toàn thể Giáo hội long trọng cử hành lễ thánh Vinh Sơn Phêriê, OP.. Vì thế thật thích hợp khi chúng ta cùng ôn lại tiểu sử của ngài, để noi gương ngài, chúng ta sống trọn ơn gọi Kitô hữu trong việc thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Nhân dịp này, xin gửi đến quý độc giả bài viết của tập sinh Simone Garavaglia trên trang www.op.org , với nhan đề “The modernity of Saint Vincent Ferrer revealed on the occasion of the Vith Centenary of his death”. Các chú thích do người dịch.Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A

Tin Thì Ðược Sống (Ed 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 3-45)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Truyền Tin (25/3)

Vâng phục ý Chúa (Is 7,10-14;8,10;Dt10,4-10;Lc 1, 26-38)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A

Chúa là Ánh Sáng (1 Sm 16, 1.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9, 1-38)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Ðức Trinh Nữ Maria

​Thánh Giuse người cha của các nhân đức (2Sm 7,4-5.12-14.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 3 Mùa Chay năm A

Nước Hằng Sống Chính Là Đức Giêsu (Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2.5-8; Ga 4, 5-42)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 2 Mùa Chay năm A

Theo Chúa Ðến Núi Tabor (St 12, 1-4; 2Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 1 Mùa Chay năm A

Theo gương Chúa
 (St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19: Mt 4,1-11)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Thứ Tư Lễ Tro

​Hãy ăn năn sám hối và làm việc lành (Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18)Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 7 Thường Niên năm A

Thương Nhau Như Chúa Thương (Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)Xem tiếp

Ngày 22/02: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

Giáo Hội hôm nay cử hành lễ kính tông tòa thánh Phêrô và cũng là lễ để tôn vinh Đức Giáo Hoàng, vị kế nhiệm thánh Phêrô dưới trần gian, cai trị, điều khiển Giáo Hội hoàn vũ.Xem tiếp

Ý cầu nguyện tháng 3 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng – cầu cho Giáo Hội tại Trung Quốc:Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm