Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B

Người lãnh đạo chân chính (Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)Xem tiếp

Ngày 23/9: Lễ Thánh Piô Năm Dấu, Linh mục

Thánh Piô Năm Dấu (Pietrelcina), Linh mụcXem tiếp

Ngày 21/9: Thánh Matthêu, Tông đồ, Tác giả sách Tin Mừng

Thánh Matthêu, Tông đồ, Tác giả sách Tin Mừng.Xem tiếp

Ngày 20/9: Thánh An-rê Kim Tê-gon, Phao-lô Chung Ha-san và Các Bạn Tử Ðạo

Thánh An-rê Kim Tê-gon, Phao-lô Chung Ha-san Và Các Bạn Tử Ðạo (St. Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang).Xem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B

Vác Thánh giá theo Chúa (Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)Xem tiếp

Ngày 15/9: Đức Mẹ Sầu Bi

Ngày 15/9: Đức Mẹ Sầu BiXem tiếp

Ngày 14/9: Suy tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-17)

THẬP GIÁ NGUỒN ƠN CỨU ĐỘXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Suy tôn Thánh Giá

Suy tôn Tình Yêu (Ds 21,4b-9; Pl 2, 6-11; Ga 3,13-17)Xem tiếp

Ngày 13/9: Thánh Gioan Kim Khẩu Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Gioan Kim Khẩu Giám mục (Saint John Chrysostom), tiến sĩ Hội Thánh.Xem tiếp

Ngày 08/9: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Sinh nhật Đức Trinh Nữ MariaXem tiếp

Ngày 03/9: Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả (St. Gregory The Great), Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội ThánhXem tiếp

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 22 Thường Niên năm B

Sự Trong Sạch Đích Thực (Ðnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21-22.27; Mc 7,14-15,21-23)Xem tiếp

Ngày 29/8: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết (St. John the Baptist).Xem tiếp

Ngày 28/8: Thánh Âu-tinh Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Âu-tinh, (St. Augustine) Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm