Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nguyệt Lãng

Ngày 19.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Nguyệt Lãng cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nghĩa Chính

Ngày 18.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Nghĩa Chính cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hoàng Xá tiếp theo

Ngày 16.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hoàng Xá cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hoàng Xá

Ngày 15.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hoàng Xá cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Gia Lạc tiếp theo

Ngày 14.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Gia Lạc cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Gia Lạc

Ngày 12.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Gia Lạc cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nhà Thờ Chính Tòa tiếp theo

Ngày 11.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nhà Thờ Chính Tòa

Ngày 10.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Cát Đàm và Bồng Tiên

Ngày 09.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Cát Đàm và Bồng Tiên cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Văn Lăng

Ngày 08.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Văn Lăng cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bồng Tiên tiếp theo

Ngày 07.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Bông Tiên cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bồng Tiên

Ngày 05.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Bông Tiên cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo họ do cha Martinô Hoàng Văn Đình quản nhiệm

Ngày 03.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ các giáo họ: Đức Long, Văn Lâm và Chi Phong cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Trung Thành

Ngày 03.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Trung Thành cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đông A tiếp theo

Ngày 02.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đông A cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm