Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Lai Ổn

Ngày 12.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Lai Ổn cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giới trẻ Giáo xứ Giáo Nghĩa

Ngày 11.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của Giới trẻ từ Giáo xứ Giáo Nghĩa cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Khúc Mai

Ngày 10.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Khúc Mai cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hải Linh tiếp theo

Ngày 09.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hải Linh cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hải Linh

Ngày 08.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hải Linh cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Danh Giáo

Ngày 06.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Danh Giáo cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đông Khê tiếp theo

Ngày 05.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đông Khê cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đông Khê

Ngày 03.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đông Khê cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Cao Mộc và Phương Mai

Ngày 02.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Cao Mộc và Phương Mai cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Minh Đức

Ngày 01.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Minh Đức cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Cam Châu

Ngày 28.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Cam Châu cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thuận Nghiệp

Ngày 25.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thuận Nghiệp cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Sa Cát tiếp theo

Ngày 24.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Sa Cát cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Sa Cát

Ngày 23.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Sa Cát cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nguyệt Lãng tiếp theo

Ngày 21.9.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Nguyệt Lãng cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm