Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bạch Long

Ngày 07.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Bạch Long cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bạch Long

Ngày 06.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Bạch Long cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bác Trạch tiếp theo

Ngày 27.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Bác Trạch cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bác Trạch

Ngày 26.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Bác Trạch cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Vạn Đồn

Ngày 24.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Vạn Đồn cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Xuân Hòa tiếp theo

Ngày 23.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Xuân Hòa cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Xuân Hòa

Ngày 22.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Xuân Hòa cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Vân Am

Ngày 21.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Vân Am cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Tràng Lũ

Ngày 20.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của 20 giáo dân từ Giáo xứ Tràng Lũ cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thượng Phúc tiếp theo

Ngày 19.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thượng Phúc cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thượng Phúc

Ngày 17.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thượng Phúc cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thiên Lộc tiếp theo

Ngày 16.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thiên Lộc cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thiên Lộc

Ngày 15.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thiên Lộc cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Tân Hưng

Ngày 14.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Tân Hưng cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đại Điền

Ngày 13.10.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đại Điền cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm