Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Ngọc Châu và Phương Xá

Ngày 20.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Ngọc Châu và Phương Xá cho việc thu dọn công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Phương Bồ

Ngày 18.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Phương Bồ cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hạ Lễ

Ngày 17.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hạ Lễ cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đan Chàng

Ngày 16.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đan Chàng cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Cao Xá

Ngày 14 và 15.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Cao Xá cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Tân Châu và Thất Sự

Ngày 10.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Tân Châu và Thất Sự cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hữu Vy tiếp theo

Ngày 07.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hữu Vy cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hữu Vy

Ngày 06.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hữu Vy cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đông Thành tiếp theo

Ngày 05.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đông Thành cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đông Thành

Ngày 04.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đông Thành cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thanh Minh tiếp theo

Ngày 02.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thanh Minh cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thanh Minh

Ngày 01.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thanh Minh cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú

Ngày 29.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nam Biên

Ngày 30.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Nam Biên cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Châu Nhai tiếp theo

Ngày 28.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Châu Nhai cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm