Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Truyền thông Mục vụ.

Truyền thông Mục vụ liên quan tới Thần học Mục vụ. Gerald O. Collins (2001) cho rằng Thần học Mục vụ có mục đích và mục tiêu sau đây:Xem tiếp

Nhập đề

Hội thánh có sứ vụ truyền thông Tin Mừng cứu độ và tình thương của Thiên Chúa cho mọi tạo vật, và Hội Thánh còn phải tiếp tục truyền thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi công việc truyền thông của Người về mầu nhiệm Mặc Khải và Nhập Thể vào cuộc sống cụ thể hằng ngày qua muôn thế hệ.Xem tiếp

Lời tựa

Sách này là quyển tiếp theo và mở rộng quyển ‘Nhập Môn về Truyền Thông Xã Hội’ Truyền Thông trong Cộng Đoàn, xuất bản lần thứ ba năm 2002. Trong quyển này, phần nói về Hội Thánh và Truyền Thông (Chương 6) được mở rộng và triển khai thêm về khía cạnh mục vụ và truyền giáo.Xem tiếp

Nhập Môn về Truyền Thông trong Mục Vụ và Truyền Giáo

LỜI GIỚI THIỆU Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB Chủ tịch ủy ban Giám mục về Truyền thôngXem tiếp

Phần III. Các kinh nghiệm.

RADIO VERITAS ASIA: Nhà Truyền Giáo của Châu Á* Franz-Josef Eilers, svd Ban đầu, Radio Veritas (Đài Chân Lý) có một dịch vụ hải ngoại cho các nước Châu Á và một dịch vụ trong nước cho Philíppin, thuộc trách nhiệm của Tổng Giáo Phận Manila. Nhưng đến năm 1990, nhánh trong nước này tách riêng ra thành một đài thương mại độc lập. Vì thế nhánh hải ngoại trở thành một đài độc lập với tên gọi “Radio Veritas Asia” (Đài Chân Lý Á Châu, gọi tắt là RVA) và tiếp tục hoạt động phi thương mại, hoàn toàn lo việc loan báo Tin Mừng và phát triển tại Châu Á.Xem tiếp

Truyền thông Xã hội trong Ecclesia in Asia và trong các Văn kiện mới đây của FABC * bài của Franz-Josef Eilers, svd

Thượng Hội Đồng Giám Mục, Đại Hội Đặc Biệt cho Châu Á diễn ra tại Rôma từ 19 tháng 4 đến 14 tháng 5, 1998 với khoảng 260 thành viên tham dự. Tông huấn Ecclesia in Asia được ĐGH Gioan Phaolô II công bố tại New Delhi ngày 6 tháng 11, 1999, như là văn kiện cuối cùng của Thượng Hội Đồng. Giống như các văn kiện Thượng Hội Đồng của các châu lục khác như của Châu Phi (1995) hay Châu Mỹ (1999), Tông huấn này cũng nhiều lần nhắc tới Truyền thông Xã hội tại Châu Á. Tương tự như trong văn kiện thứ nhất ‘Lineamenta’ (L) để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng và văn kiện thứ hai ‘Instrumentum Laboris’ (IL) là tư liệu làm việc trực tiếp của Thượng Hội Đồng, Tông huấn Ecclesia in Asia cũng nhiều lần trực tiếp hay gián tiếp đề cập tới Truyền thông Xã hội.Xem tiếp

Thượng hội đồng Giám Mục Châu Á và truyền thông xã hội.

TƯ LIỆU* “Đại Hội Đặc Biệt cho Châu Á” của Thượng Hội Đồng Giám Mục từ ngày 19 tháng 4 đến 14 tháng 5, 1998 được tổ chức theo sau các đại hội tương tự cho Châu Phi, Châu Âu và Châu Mỹ. Các đại hội này là để bổ sung cho các Thượng Hội Đồng Giám Mục Hoàn Vũ, được ĐGH Phaolô VI thiết lập sau Công Đồng Vaticanô II. Các đại hội đặc biệt cho các châu lục cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho Năm Thánh 2000. Cho tới lúc đó, cùng với các Thượng Hội Đồng cho Châu Đại Dương (Tháng 11-12, 1998) và Châu Âu (1999) sắp tới, tất cả các châu lục trên thế giới đều có các đại hội đặc biệt. Các Thượng Hội Đồng này là cơ hội để xem xét sâu xa các hoàn cảnh, nhu cầu và tiềm năng của Hội Thánh tại các châu lục ấy. Những người tham dự có dịp để hiểu biết nhau hơn và củng cố sự hợp tác trong các mối quan tâm chung. Đối với Đức Thánh Cha và Giáo Triều Rôma, các đại hội này tạo cơ hội để các ngài hiểu biết hơn về các nhu cầu và kỳ vọng của dân chúng tại các quốc gia này.Xem tiếp

Các thách thức truyền thông đối với Châu Á.

Tổng hợp các Văn kiện của FABC-OSC từ 1996 đến 2001 Bài của Franz-Josef Eilers, svd Một phân tích về nội dung chính của các văn kiện của FABC-OSC cho thấy rõ một cách tiếp cận phong phú về các đường lối và các thách thức của việc truyền thông Kitô giáo tại Châu Á. Trong một cái nhìn khái quát và không đầy đủ, chúng ta có thể tóm lược chúng vào các chủ đề sau đây:Xem tiếp

Khoá Đào Tạo Giám Mục về Truyền Thông Xã Hội (BISCOM III) Samphran, Thái Lan 7―12 tháng 5, 2001

ĐÀO LUYỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI TRONG THỪA TÁC VỤ LINH MỤC và TRUYỀN GIÁO* CÁC ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ KHUYẾN NGHỊXem tiếp

“Các công nghệ truyền thông hiện đại: Thách Thức cho Hội Thánh tại Châu Á?”

ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ KHUYẾN NGHỊ Chúng tôi, 44 giám mục và các tham dự viên khác từ 10 nước Châu Á đã tụ họp tại Bangkok, Thái Lan, từ 6 đến 11 tháng 9, 1999 để dự “Khoá Đào Tạo Giám Mục về Truyền Thông Xã Hội” lần thứ 2 (BISCOM II). Sau khi học hỏi và suy tư về các công nghệ truyền thông hiện đại như là những thách thức cho Hội Thánh tại Châu Á, chúng tôi khiêm tốn đưa ra các “Đường hướng và Khuyến nghị” sau đây cho các HĐGM và các thành viên liên kết của FABC để hướng dẫn, chỉ đạo và hành động.Xem tiếp

BISCOM I.1 “Hội Thánh và các Quan hệ Công cộng” Khoá Hội thảo Đào tạo cho Nhân sự của các HĐGM

Các Khuyến Nghị về Lập Kế Hoạch và Tổ Chức VĂN PHÒNG TRUYỀN THÔNG/QUAN HỆ CÔNG CỘNG CHO CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤCXem tiếp

Khoá Đào Tạo Giám Mục về Truyền thông Xã hội (BISCOM I)

“Hội Thánh và các Quan hệ Công cộng” Các đường hướng và khuyến nghịXem tiếp

Hội nghị tham vấn về rao giảng tin mừng và truyền thông * Chennai, Ấn Độ 4―8 tháng 7, 1999

ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ KHUYẾN NGHỊ Là những người của Hội Thánh chăm lo việc Rao giảng Tin Mừng và Truyền thông Xã hội, chúng tôi đã họp tại Chennai, Ấn Độ từ ngày 4―8 tháng 7, 1999 để nhận định và tìm ra các cách thức mà truyền thông xã hội có thể giúp ích cho tiến trình Rao giảng Tin Mừng tại Châu Á. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của sự kiện này - kairos – là lúc Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa chúng tôi vào sâu trong mối liên kết nội tại giữa Truyền thông Xã hội và nhiệm vụ Rao giảng Tin Mừng. Từ trách nhiệm phối hợp của chúng tôi trong việc rao giảng Tin Mừng và truyền thông Đức Kitô, chúng tôi xin chia sẻ các đường hướng và khuyến nghị sau đây.Xem tiếp

Các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên.

A. TRUYỀN THÔNG TRONG HỘI THÁNH Các cấp độ nghiên cứu: 1. Địa phương 2. Quốc gia 3. Châu lục Các lãnh vực nghiên cứu: 1. Các mẫu truyền thông trong Hội Thánh ở các cấp khác nhau 2. Cơ cấu và lưu lượng truyền thông trong Hội Thánh: các điểm mạnh và điểm yếu 3. Các phong cách truyền thông và các mẫu lãnh đạo trong Hội Thánh 4. Bản chất và tính hiệu quả của truyền thông được Hội Thánh thực hiện 5. Các cố gắng của Hội Thánh trong việc gây ý thức và thi hành các văn kiện và khuyến nghị của Hội Thánh 6. Việc đào luyện của Hội Thánh, gồm việc đào tạo thường xuyên về truyền thông cho các nhân sự của Hội Thánh và giáo dân.Xem tiếp

Đề nghị một lộ trình cho việc nghiên cứu về Hội Thánh/ Tôn Giáo và truyền thông xã hội tại Châu Á.

Được chấp nhận tại Hội Nghị Bàn Tròn với chủ đề Nghiên cứu về Hội Thánh/Tôn Giáo và Truyền thông Xã hội tại Châu Á, nhóm họp tại Đại học Assumption, Bangkok, Thái Lan, từ ngày 19 đến 23 tháng 4, 1999. Được tài trợ bởi Đại học Thánh Gioan và Đại học Assumption, Bangkok, Thái Lan. Được tổ chức bởi Liên Hội Đồng Giám Mục Châu Á―Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội (FABC-OSC), với sự hợp tác của Hiệp Hội Khoa Học Communicatio Socialis, Đức, và Hiệp Hội Thế Giới về Truyền Thông Kitô Giáo (WACC―World Association for Christian Communication), nước Anh.Xem tiếp

First Prev 11 12 13 14 15 16 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm