Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Bài Giảng Chúa Nhật XV Thường Niên A

Người đi gieo giống (Mt 13, 1-23)Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên A

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).Xem tiếp

Bài Giảng lễ kính 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (Lễ Chính ngày)

Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta" (x. 2 Tm 4,6-8).Xem tiếp

Bài Giảng lễ kính 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (Lễ Vọng)

Để Lời Chúa được loan báo đến tận cùng trái đất, Giáo Hội hôm nay vẫn rất cần những con người như thánh Phêrô và thánh Phaolô - những người dám từ bỏ mọi sự, dám yêu, dám sống và dám chết cho Ðức Kitô.Xem tiếp

Bài Giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trái tìm hồng Thiên Chúa trái tim người Cha...Xem tiếp

Bài Giảng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra” (Dnl 8,13).Xem tiếp

Bài Giảng lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Có ai đó đã nói rằng: Người ta có thể cho mà không yêu, nhưng không thể yêu mà không cho. Quả đúng như vậy. Thiên Chúa Ba Ngôi tự bản chất là Tình Yêu, thế nên tình yêu ấy không chỉ giữ lại cho riêng mình, mà hằng lan tỏa tới muôn loài thụ tạo ở mọi nơi và mọi thời.Xem tiếp

Bài Giảng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Lễ Chính Ngày)

Kể từ sau khi Đức Giêsu về trời cho đến hôm nay, Chúa Thánh Thần hằng hoạt động để hướng dẫn Hội Thánh. Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung. Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội, Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. Ngài hiện diện trong các Bí Tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Thế nên, có thể nói rằng: Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có Ngài, Giáo Hội chỉ là một cơ cấu giống như bất cứ một cơ cấu tổ chức xã hội nào khác.Xem tiếp

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Lễ Vọng)

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một cơ hội nhắc nhở chúng ta suy nghĩ lại về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta. Chúa Thánh Thần, dù được kêu cầu mỗi khi chúng ta bắt đầu một công việc, nhưng dường như sự kêu cầu này đã trở nên máy móc, và chúng ta không còn ý thức đến sự hiện diện của Ngài trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta chưa lắng nghe và vâng theo sự chỉ dạy và hướng dẫn của Ngài.Xem tiếp

Bài Giảng lễ Chúa Thăng Thiên

“Người (Thiên Chúa Cha) đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn” (Ep 1,21-23).Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

Hạnh phúc vì được ở cùng Chúa và được Chúa ở cùngXem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Con đường Giêsu – con đường dẫn tới sự sốngXem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm