Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Đường thập giá, con đường yêu thương.Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên A

“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16).Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật thứ XX Thường Niên A

"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."Xem tiếp

Bài Giảng lễ Đức Maria hồn xác lên trời (Lễ Chính Ngày)

Mẹ là người có phúc, vì Mẹ đã “tin” vào Lời Thiên Chúa.Xem tiếp

Bài Giảng lễ Đức Maria hồn xác lên trời (Lễ Vọng)

Đức Maria - mẫu gương lắng nghe và thực hành Lời ChúaXem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XV Thường Niên A

Người đi gieo giống (Mt 13, 1-23)Xem tiếp

Bài Giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên A

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).Xem tiếp

Bài Giảng lễ kính 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (Lễ Chính ngày)

Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta" (x. 2 Tm 4,6-8).Xem tiếp

Bài Giảng lễ kính 2 Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (Lễ Vọng)

Để Lời Chúa được loan báo đến tận cùng trái đất, Giáo Hội hôm nay vẫn rất cần những con người như thánh Phêrô và thánh Phaolô - những người dám từ bỏ mọi sự, dám yêu, dám sống và dám chết cho Ðức Kitô.Xem tiếp

Bài Giảng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trái tìm hồng Thiên Chúa trái tim người Cha...Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm