Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Bài 5 - Con người đáp lời Thiên Chúa (Đức Tin)

“Đức tin đảm bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy”. (Dt 11,1)Xem tiếp

Bài 6 - Thiên Chúa duy nhất

"Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em" (Đnl 6,4-5).Xem tiếp

Bài 7 - Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần

"Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em" (Lời chào đầu lễ) - (x.2 Cr 13,13).Xem tiếp

Bài 8 - Thiên Chúa là Đấng sáng tạo

"Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu". (Tv 8,2)Xem tiếp

Bài 9 - Thiên Chúa tạo dựng con người

“Thiên Chúa phán: Chúng Ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh Chúng Ta”. (St 1, 26)Xem tiếp

Bài 10 - Con người sa ngã

“Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống” (Rm 5,18).Xem tiếp

Bài 11 - Đức Giêsu Kitô - Con Một Thiên Chúa

Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16,15-16).Xem tiếp

BÀi 12 - Con Thiên Chúa làm người

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7)Xem tiếp

Bài 13 - Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu

"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian" (Ga 1,29).Xem tiếp

Bài 14 - Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

"Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kÿ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại" (Mt 16,21).Xem tiếp

Bài 15 - Đức Giêsu sống lại và lên trời

"Chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại" (Cv 13,32-33).Xem tiếp

Bài 16 - Đức Giêsu sẽ đến phán xét

"Hỡi những người Galilê sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời" (Cv 1,11).Xem tiếp

BÀi 17 - Chúa Thánh Thần

"Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Ngài" (Ga 14,16).Xem tiếp

Bài 18 - Hội Thánh trong chương trình Cứu độ

"Với ân huệ của Đấng sáng lập, và trong khi trung thành tuân giữ các giới răn bác ái, khiêm nhường và từ bỏ, Hội Thánh đã lãnh nhận sứ mệnh rao truyền và thiết lập Nước Chúa Kitô và Nước Thiên Chúa trong mọi dân tộc: Hội Thánh là mầm mống và khai nguyên Nước ấy ở trên trần gian" (GH 5).Xem tiếp

Bài 19 - Các đặc tính của Hội Thánh

"Đức Giêsu nói với Phêrô: Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi" (Mt 16,18).Xem tiếp

First Prev 5 6 7 8 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm