Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Bài Mở Đầu

“Ông Abraham đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ Lời Thiên Chúa hứa; trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, vì ông hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng thực hiện” (Rm 4, 20-21).Xem tiếp

Bài 1 - Con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa

"Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ; vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ." (Rm 1,19).Xem tiếp

Bài 2 - Thiên Chúa đến gặp con người

"Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa." (2 Pr 1,4).Xem tiếp

Bài 3 - Cách thức lưu truyền mạc khải

“Những gì Thiên Chúa đã Mạc khải để cứu độ muôn dân. Ngài đã ân cần sắp đặt để luôn được bảo tồn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ” (Mk 7).Xem tiếp

Bài 4 - Kinh Thánh

"Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính" (2 Tm 3,16).Xem tiếp

Bài 5 - Con người đáp lời Thiên Chúa (Đức Tin)

“Đức tin đảm bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy”. (Dt 11,1)Xem tiếp

Bài 6 - Thiên Chúa duy nhất

"Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em" (Đnl 6,4-5).Xem tiếp

Bài 7 - Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần

"Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em" (Lời chào đầu lễ) - (x.2 Cr 13,13).Xem tiếp

Bài 8 - Thiên Chúa là Đấng sáng tạo

"Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu". (Tv 8,2)Xem tiếp

Bài 9 - Thiên Chúa tạo dựng con người

“Thiên Chúa phán: Chúng Ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh Chúng Ta”. (St 1, 26)Xem tiếp

Bài 10 - Con người sa ngã

“Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống” (Rm 5,18).Xem tiếp

Bài 11 - Đức Giêsu Kitô - Con Một Thiên Chúa

Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16,15-16).Xem tiếp

BÀi 12 - Con Thiên Chúa làm người

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7)Xem tiếp

Bài 13 - Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu

"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian" (Ga 1,29).Xem tiếp

Bài 14 - Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

"Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kÿ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại" (Mt 16,21).Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm