Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (14)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (14)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (13)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (13)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (12)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (12)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (11)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (11)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (10)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (10)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (9)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (9)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (8)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (8)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (7)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (7)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (6)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (6)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (5)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (5)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (4)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (4)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (3)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (3)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (2)

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II (2)Xem tiếp

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô II

Giới trẻ miền Bắc học hỏi về Công Đồng Vaticanô IIXem tiếp

Nhà thờ Chính tòa khai giảng các lớp Giáo lý năm học mới 2013-2014

Chiều nay (8.9.2013), tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình đã diễn ra lễ khai giảng các lớp Giáo lý năm học mới 2013-2014. Tham dự lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Giuse Trịnh Tiến Thành – đặc trách Giáo lý Giáo xứ Chính tòa, quý thày chủng sinh, quý soeur, quý ban HĐGX, quý anh chị Giáo lý viên và khoảng gần 200 em học sinh.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm