14/06/2021 09:39

Anh em dự tu Thái Bình miền Thái Bình tĩnh tâm 10/2020

Hôm nay, thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020, trong không khí se lạnh của những ngày cuối thu. Anh em dự tu Thái bình, lại vui mừng quay trở lại ngôi nhà Chung Giáo phận.

Giáo phận Thái Bình

Ngay từ sớm, đã có nhiều anh em đã có mặt, để gặp gỡ giao lưu, chào đón anh em mới,và chia sẻ cho nhau những khó khăn thách đố, trong việc học tập, và nhất là con đường theo Chúa.

Đúng 8h00. Cha Augustino Đỗ Duy Đại - Đặc trách anh em dự tu của Giáo phận, cùng với toàn thể anh em bước vào buổi tĩnh tâm với Chúa Thánh Thần, để xin Chúa Thánh Thần, ngự đến soi trí mở lòng anh em, và thúc đẩy anh em biết đón nhận thiên ý của Thiên Chúa mời gọi nơi mỗi anh em.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Cùng với toàn thể Giáo hội đang sống trong tháng 10, tháng mân côi kính Đức Mẹ, cha đặc trách mời gọi anh em, hãy năng lần hạt mân côi, suy niệm các mầu nhiệm và hãy học theo gương của Đức Mẹ,  giám hy sinh, cản đảm cùng với Con Mẹ là Đức Giêsu, đi đến cuối cùng của chặng đường thập giá, dù là Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, nhìn người Con duy nhất của Mẹ chết trên cây Thập giá, để cứu chuộc nhân loại. Từ đó cha gợi cho anh em con đường theo Chúa : Có lúc vui, có những những đầy hy vọng, nhưng cũng có lúc đầy đau khổ, có những lúc đầy hân hoan, nhưng tất cả chúng ta phải có sự can đảm. như Đức Mẹ.

Sau phần chia sẻ, anh em bước vào những giây phút hồi tâm sám hối, đón nhận bí tích hòa giải, và sau đó chuẩn bị cho thánh lễ.

Đỉnh cao của ngày họp mặt tĩnh tâm hôm nay, là Thánh lễ do Cha Augustino Đỗ Duy Đại - Đặc trách anh em dự tu của Giáo phận chủ sự lúc 10h00.

Trong bài giảng cha mời gọi anh em hãy có tâm hồn rộng mở để lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Như Đức Mẹ, từ biến cố truyền tin, cho khi đứng dưới chân thập giá. Mẹ đã lắng nghe, đã sống và thực thi ý muốn của Thiên Chúa đến cùng  Như trong bài Tin Mừng hôm nay: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.” (Lc 11,28).

Sau Thánh lễ anh em cùng nhau dự bữa cơm thân mật, cùng với quý cha, quý thầy, là những thế hệ đi trước, để cảm nghiệm tình cảm thân thương ấm áp hòa quyện tình thân ái, trong ngôi nhà chung của giáo phận thân yêu Thái bình.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

DựTuTB