Danh mục bài viết

Cập nhật 18/6/2020 - 11:13 - Lượt xem 6780

[Mẫu] Kinh dâng giáo xứ cho Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu

Kinh dâng giáo xứ cho Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu

 

MẪU KINH DÂNG GIÁO XỨ

CHO TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

Con là linh mục …………………………….., được Bề Trên Giáo phận trao trách nhiệm coi sóc Giáo xứ ……………………………. Trước mặt Trái Tim Cực Thánh Chúa đang ngự trong Phép Mình Thánh , Con xin hết lòng ăn năn thống hối và đền tạ Trái Tim nhân lành Chúa, để được xứng đáng dâng mình và toàn thể Giáo xứ cho Trái Tim nhân lành Chúa.

Vì yêu thương chúng con, Chúa đã làm phát sinh Hội Thánh Chúa từ cạnh sườn bị đâm thâu. Chúa đã lập phép Thánh Thể để ở mãi với chúng con cho đến tận thế. Chúa lại còn tỏ Trái Tim Chúa cho chúng con, và dạy chúng con phải tôn sùng Thánh Tâm như một cố gắng cuối cùng của Tình Yêu bao la của Chúa Kitô với nhân loại.

Trải qua dòng thời gian, Thánh Tâm Chúa hằng yêu thương chúng con. Chúa lại thương Giáo xứ chúng con cách riêng, đã ban muôn ơn lành cho chúng con từ trước tới nay và còn muốn ban mãi về sau. Cậy vào lòng nhân ái vô biên của Chúa, hôm nay, con đến dâng mình con và Giáo xứ đã trao phó cho con coi sóc cho Trái Tim Chúa.

Xin Chúa ban cho Giáo xứ chúng con được trung thành giữ vững Đức Tin, kiên tâm trong sự cậy trông và nhiệt thành trong tình mến Chúa yêu người, luôn hiệp nhất yêu thương để cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng Giáo xứ.

Xin Chúa thương ban cho quý vị viên chức HĐGX/GH, các đoàn hội… được đoàn kết yêu thương nhau, nhiệt thành trong sứ mạng tông đồ giáo dân, trở nên những tông đồ thánh thiện, hăng hái mở mang Nước Chúa, biết quên mình vì lợi ích của Giáo xứ và Giáo phận.

Xin cho các gia đình trong Giáo xứ chúng con được bình an hạnh phúc. Xin cho các thanh thiếu niên nam nữ được tình yêu cao quí của Trái Tim Chúa nung đốt trong tâm hồn, trở nên  những chứng nhân can đảm sống đời sống Đức Tin thánh thiện giữa thế gian và nêu gương sáng cho mọi người chung quanh, xứng đáng với các bậc tiền nhân là các vị Tử Đạo Thái Bình.

Chúng con xin dâng cho Trái Tim Chúa từng gia đình, từng người trong Giáo xứ chúng con, đặc biệt là những gia đình đang gặp cảnh khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất, những người đang nằm trên giường bệnh… Xin Trái Tim Chúa ngự trị và là chỗ chúng con tựa nương trong khi phải buồn sầu đau khổ.

Chúng con cũng xin dâng cho Trái Tim Chúa mọi anh em đồng bào của chúng con trong Giáo xứ. Chớ gì Trái Tim Chúa nhân hậu vô cùng và là Cha chung mọi người ban phúc lành cho đồng bào chúng con, đặc biệt cho những ai đau khổ, nghèo đói, bệnh tật được qua khỏi mọi gian nan khốn khó, tìm thấy Ánh Sáng Chân Lý của Phúc Âm, để cùng chúng con hưởng hạnh phúc muôn đời.

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, là Mẹ Phù Hộ chúng con. Trái Tim Mẹ rất giống Trái Tim Chúa Giêsu vẹn sạch, hiền lành, khiêm nhường và đầy tình mến Chúa yêu người. Chúng con cũng dâng mình, dâng Giáo xứ, dâng mọi người, mọi dự tính và chương trình hoạt động của Giáo xứ cho Trái Tim Mẹ, để nhờ Mẹ dâng lại cho Trái Tim Chúa Giêsu. Ước gì Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiêm Mẹ nên con thuyền vững chắc cho mọi người chúng con trú ẩn qua sóng gió biển cả thế gian, mà đưa chúng con tới bến bình an trên trời. Amen.

Thái Bình ngày 3 tháng 6 năm 2016

 

 

KINH ÐỀN TẠ TRÁI TIM CỰC THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

(Cộng đoàn đọc chung)

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô ơn bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay, chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn có lòng thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, những lời sỉ nhục sỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép bí tích yêu mến. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy.

Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy, ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ này về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người. Cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ đồng trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm